A Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője. VI. évf. 3–4. sz.

A Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője. VI. évf. 3–4. sz.


1996

A Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője. VI. évf. 3–4. sz.

Ismét a megszokott formátumban és terjedelemben jelenik meg az Értesítő. Megszokott a szerkezet is, vagyis az ismert rovatok sorakoznak a lapjain. Újdonságként, mégpedig igen hasznos újdonságként, jelentkezik a bibliográfia rovat, amely a KJNT tagjainak néprajzi közleményeit publikálja (Asztalos Enikő, Balázs Lajos, Bura László stb.).