Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 13. Tanulmányok Gazda Klára 60. születésnapjára

Keszeg Vilmos – Tötszegi Tekla (szerk.)


Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 13. Tanulmányok Gazda Klára 60. születésnapjára


2005

Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 13. Tanulmányok Gazda Klára 60. születésnapjára

A Gazda Klára tiszteletére kiadott kötet tanulmányai elsősorban az ünnepelt szakterületéhez, a tárgyi kultúrához, és ezen belül a díszítőművészethez, a viselethez kapcsolódnak. Az Évkönyvet Gazda Klára írásainak bibliográfiája nyitja, majd két szintetizáló jellegű, az erdélyi nagytáj és a Bodrogköz kutatásával kapcsolatos munka következik Pávai István, illetve Viga Gyula tollából. Olosz Katalin egy ismeretlen népballadát közöl levéltári források alapján, míg Deáky Zita a női tisztaság és tisztátalanság kérdését elemzi. A kötet nagyobbik részét viszont az említett kutatásterülethez tartozó tanulmányok teszik ki: Barabás László a sóvidéki székelyharisnyáról, Szőcsné Gazda Enikő 17–18. századi háromszéki viselettörténeti adatokról, Demeter Éva a tojásornamentikáról, S Laczkovits Emőke a bakonyi liturgikus textilekről, Bereczki Orbán Zselyke a györgyfalvi női hímzésekről, Tötszegi Tekla a mérai textíliák kígyómotívumairól értekezik.