Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 12. Anyakönyves vizsgálatok erdélyi településeken

Pozsony Ferenc – Szabó Á. Töhötöm (szerk.)


Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 12. Anyakönyves vizsgálatok erdélyi településeken


2004

Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 12. Anyakönyves vizsgálatok erdélyi településeken

A KJNT egyik hosszabb távú kutatási programja a Családszerkezeti kutatás romániai magyar szórványközösségekben címet viseli. Ennek keretében dolgozott a négy fiatal szerző, akik az itt közölt tanulmányaik első változatát egyetemi tanulmányaikat záró vizsgadolgozatként mutattak be. Terepkutatásaikban közös, hogy három egymást kiegészítő módszert alkalmaztak: családlapos felmérést végeztek minden magyar vagy magyar–román család esetében, feldolgozták a keresztelési, házassági és elhalálozási anyakönyveket, valamint interjúkat , fotóesszéket készítettek különböző korosztályokhoz tartozó személyekkel. Ágoston-Palkó Emese három szomszédos kalotaszegi településen (Sztánán, Zsobokon és Kispetriben) kutatott, Bánházi Emőke a Bihar megyei Margittán, Szabó Márta a Dél-Erdélyben fekvő Magyarlapádon, míg Jakab Ágnes Udvarhely- és Marosszék határán fekvő Kőrispatakon végzett szakszerű demográfiai vizsgálatokat.