Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 8

Czégényi Dóra – Keszeg Vilmos (szerk.)


Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 8


2000

Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 8

A KJNT 8. évkönyvében a Társaság kolozsvári Dokumentációs Központjának szövegarchívumából válogatott tanulmányok és dolgozatok szerepelnek. A népi kultúra állapotának folyamatos vizsgálatáról tanúskodó írások különböző magyarlakta vidékekről, azok népművészetéről, néphitéről és vallási néprajzáról, valamint népszokásairól szolgáltatnak új adatokat és elemzési szempontokat. Kürti László a néprajztudomány problematikusnak ítélt területiség- és regionális tagoltság-koncepcióját vizsgálja felül, ugyanakkor felhívja a figyelmet néhány nagyon gyakran használt fogalom elkülönítésére. Társadalomnéprajzi tematikájú dolgozattal jelentkezik Borbély Éva, Turai Tünde és Telenkó Bazil. Szőcsné Gazda Enikő és Gazda Klára írásai a népi ornamentika kérdéseivel foglalkoznak. Demény István Pál a néphitkutatás egyik sarkalatos kérdését tárgyalja, éspedig a magyar samanizmus meglétét, a honfoglaláskori hitvilág emlékeinek lehetőségét.