Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 3.

Zakariás Erzsébet (szerk.)


Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 3.


1995

Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 3

A KJNT 3. Évkönyve az addigi szerkesztői elveken annyiban változtatott, hogy olyan tanulmányok kerültek közlésre, amelyek a Társaság előző években lezajlott konferenciáin hangzottak el. E kötet írásai a Növény és kultúra, a Halál és elmúlás, a Proxemika a népi kultúrában, a Tánc és szokás és az Asszonyélet, asszonytudás című KJNT vándorgyűlések anyagaiból kerültek ki. Ezeken kívül pedig három olyan tanulmány is nyomdafestéket látott, amelyek ugyan nem kapcsolódnak az említett konferenciákhoz, de saját szakterületükön fontos eredményekkel szolgálnak: Faragó József az Árgirus-kérdést fogalmazza újra, Tánczos Vilmos a vallásos néprajz mibenlétéről és eredményeiről értekezik, míg Pozsony Ferenc a szentsír állításának szokását elemzi. Az évkönyv ugyanakkor tisztelgés a 75 éves Kós Károly előtt, akinek a munkásságát a kötet indító írásában Gazda Klára méltatja.