„Most segíts meg, Mária…” A futásfalvi Sarlós Boldogasszony-napi búcsú szövegrepertóriuma (Kriza Könyvek, 20.)

István Anikó


„Most segíts meg, Mária…” A futásfalvi Sarlós Boldogasszony-napi búcsú szövegrepertóriuma (Kriza Könyvek, 20.)


2003

„Most segíts meg, Mária…” A futásfalvi Sarlós Boldogasszony-napi búcsú szövegrepertóriuma

Felsőháromszék kiemelkedő búcsújáróhelye Futásfalva, amely – Csíksomlyóhoz hasonlóan – hatalmas vonzási körzettel bír. Ennek megfelelően maga a vendégkönyv a legkülönbözőbb személyek vallásos élményeinek, a szenttel való kommunikációjának a lenyomatát őrzi. A szerző nem elégszik meg a szövegkorpusz tartalmi és funkcionális elemzésével, hanem a kegytemplom Mária-szobra elé állított objektumnak a kontextusát is felvázolja, azaz a fogadalmi nap kialakulását, ennek rituális mozzanatait. A kötet első része tartalmazza a tudományos leírást és elemzést, míg a második rész a vendégkönyv 1993 és 2001 közötti bejegyzéseit közli szó szerint, egyszersmind figyelembe véve a szerzők intimitását is.