Közösség és intézmény. Stratégiák a lónai hagyományos gazdálkodásban ( Kriza Könyvek, 11.)

Szabó Á. Töhötöm


Közösség és intézmény. Stratégiák a lónai hagyományos gazdálkodásban ( Kriza Könyvek, 11.)


2002

Közösség és intézmény. Stratégiák a lónai hagyományos gazdálkodásban

A kutatás Magyarlóna gazdálkodásának egy sajátos részét, a juhtartást és a hozzá kapcsolódó szokásokat elemzi. Mindannak ellenére, hogy a vizsgált falu Kolozsvártól mindössze 12 kilométerre fekszik, lakói megőrizték a hagyományos gazdálkodásnak ezt az ágát és a vele kapcsolatos szokásszerű, rituális elemeket. A könyv egy több szempontú vizsgálaton keresztül arra keresi a választ, hogy milyen szerepe volt és van a juhtartásnak és a szokásnak a falu életében. A szerző tisztázza a módszertani kérdéseket, majd egy minél tágabb kontextusba helyezve elemzi egy lokális közösség gazdasági tevékenységének struktúráját. A rítus és az intézmény, mint két egymást meghatározó jelenség, egyszerre kerül bemutatásra. A fényképek és a kéziratos mellékletek további információval szolgálnak, és ez nem csupán a gazdálkodás iránt érdeklődők esetében érvényes.