Jegyzetek a Lábán-táncjelírásról (Kriza Könyvek, 10.)

Könczei Csilla


Jegyzetek a Lábán-táncjelírásról (Kriza Könyvek, 10.)


2002

Jegyzetek a Lábán-táncjelírásról

A néptánckutatás és a néptánc-lejegyzés, egyáltalán a tánckutatás és táncjelírás fejlődésében fontos mozzanat volt a Lábán Rudolf által kidolgozott rendszer megszületése, amely 1928-ban került publikálásra, és amely a mozdulatírás előzményeit is magába foglalta. Könczei Csilla ismerteti ennek a táncjelírásnak a továbbfejlesztését, valamint bemutatja, hogyan is lehet a gyakorlatban hasznosítani a laikusok számára oly bonyolultnak tetsző módszert. Sorra veszi az összes lehetséges mozzanat jelölési technikáit, majd saját gyűjtéseiből vett példák sokaságával illusztrálja mondanivalóját. Ekképpen felelevenednek a különböző erdélyi tájegységek tánchagyományai is. A kötet végén található tárgy- és típusmutató segíti az olvasót az eligazodásban.