Emberek, szövegek, hiedelmek. Tanulmányok (Kriza Könyvek, 7.)

Czégényi Dóra – Keszeg Vilmos (szerk.)


Emberek, szövegek, hiedelmek. Tanulmányok (Kriza Könyvek, 7.)


2001

A kolozsvári Magyar Néprajz és Antropológia Tanszéken mondhatni hagyománya van a hiedelemkutatásnak, amely a diákok számára mindig is egy izgalmas területnek bizonyult a maga mitikus-mágikus vetületeivel. Jelen kötet csupán öt tanulmányt tartalmaz, viszont reprezentatív képet mutat a kolozsvári kutatásokról. Az írásokban közös a megközelítés módja, a kérdésfeltevés: a hiedelemnek nevezett kognitív konstrukció hogyan jelenik meg a gyűjtéshelyzetben, és milyen funkciókat tölthet be az ezredfordulón? Nagy Magdolna egyetlen személy hiedelemrendszerét rekonstruálja, Bartha-Balog Emese a hiedelemreprezentációkat forgalmazó egyénre fókuszál, a hitérték vizsgálatára. Balássy Enikő egy család hiedelmeit vizsgálja, és ezek szerepét a kisközösség világértelmezésében, míg Komáromi Tünde az ijedtségről, mint megváltozott tudatállapotról értekezik. Czégényi Dóra a román pap szerepkörének példáján mutatja be a hiedelemszöveg mint reprezentáció egyenlet tanulságait.