Cenzúrázott bolondünnep. Farsangolás Bázelben (Kriza Könyvek, 6.)

Borbély Éva


Cenzúrázott bolondünnep. Farsangolás Bázelben (Kriza Könyvek, 6.)


2001

A helyi közösségek ünneplési gyakorlata a szokáskutatásban és a történeti antropológiában egyaránt nagy érdeklődésre tart számot, hisz ezeken a szokásokon keresztül egy közösség mentalitása, tudásvilága bontakozik ki. Borbély Éva könyvében a bázeli farsangot elemzi, mégpedig az 1996-os farsangi események részletes – személyes terepmunkán alapuló – bemutatása alapján. A bázeli farsang az egyedüli protestáns farsang, amely emberek ezreit mozgatja meg, ugyanakkor nemcsak szórakoztató funkcióval bír, hanem a lakosok mindennapi életében közösségszervező erőként hat. A szerző rövid elméleti felvezető után ismerteti a bázeli farsang történetét, majd részletesen bemutatja az esemény szereplőit, helyszíneit és narratív epizódjait. Ugyanakkor arra is keresi a választ, hogy mindennek milyen kapcsolódási pontjai lehetnek a karneváli világszemlélettel.