Hétköznapok és ünnepnapok. A moldvai magyarok táplálkozásának etnográfiája

Nyisztor Tinka


Hétköznapok és ünnepnapok. A moldvai magyarok táplálkozásának etnográfiája


2013 Kriza János Néprajzi Társaság

Az alábbi linkre kattintva letölthetők a tartalomjegyzék és a rezümék.

„A néprajzi táplálkozásvizsgálatok európai térképén a Kárpátoktól keletre fekvő régió máig nagy fehér foltot képez. Így van ez, akár az empirikus felméréseket, akár az elemzéseket nézzük. Szorosabban Moldvára tekintve akadnak a témakörből szórványos közlemények, ezek azonban a terület viszonyait távolról sem reprezentálják. Mindeddig szinte teljesen hiányzik a többségi román lakosság étkezési gyakorlatának feltárása. Az általam végzett mélyfúrás kisebbségi magyar népességre vonatkozik. A kibontakozó kép mind időrendben, mind új- és modern kori szerkezetében jellegadó pontokon eltér a szomszédos közép-európai régióétól. Ez arra hívja fel a figyelmet, hogy várhatóan Moldva egész területe új zóna felé nyit keletre a táplálkozáskultúra tekintetében.” (A szerző)