Sirató. Életem panaszos könyve (Kriza Könyvtár)

Zsigmond Erzsébet


Sirató. Életem panaszos könyve (Kriza Könyvtár)


1995

Sirató. Életem panaszos könyve

Zsigmond Erzsébet több mint húsz esztendeig írta önéletírását, amely tulajdonképpen két részre oszlik. Az első egység egy tipikusnak mondható, a kronológiai sorrendet lazán kezelő biografikus visszaemlékezés, míg a második egység már drámai hangú panaszkönyv, amelynek címzettje a szerző időközben elhunyt leánya. Az édesanya lányának ír, fájdalmát írja meg, és a halálesetet középpontba állítva egyben újraéli, újraértelmezi életét. A kötetnek szakmailag fontos részét képezi Keszeg Vilmos utószava, amely a népi önéletírás műfajáról értekezik a kézirat ürügyén. A kutató szerint e műfaj létrejöttében mind a folklór, mind a hivatásos művészet sajátosságai megtalálhatóak, viszont a népi epika szemlélete a döntő, a végterméket a folklórhoz, azaz a népi írásbeliséghez kell sorolnunk.