Erdélyi értékek tára


Értékmutató
a   b   c   d   e   f   g   h   i   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Értéktár

Településmutató
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v  

Szabó Csaba életműve
A javaslatot benyújtó intézmény: Nyárádmente Kistérségi Társulás

A javaslatot benyújtó személy: Balássy András

Képek


Leírás

Szabó Csaba 1936-ban született Ákosfalván, Marosvásárhelyen érettségizett a Zenei Líceumban (1953), majd a kolozsvári Gheorghe Dima Zenekonzervatóriumban szerzett diplomát zeneszerzés szakon (1959). Marosvásárhelyen Trózner József, Kolozsváron Jodál Gábor tanítványa volt, majd 1959–67 között a marosvásárhelyi Állami Székely Népi Együttes karmestereként tevékenykedett. Közben 1963-tól a Szentgyörgyi István Színművészeti Főiskola adjunktusa volt 1987-ig. 1969–75 között tagja volt a Művelődés szerkesztőbizottságának, közreműködött szakmai tanfolyamok, kórustalálkozók szervezésében, és szerkesztette a Zenetudományi írások első kötetét (Bukarest, 1977). 1961-től tagja volt a Román Zeneszerzők és Zenetudósok Szövetségének, 1979–86 között titkára a Szövetség marosvásárhelyi fiókjának. 1988-ban áttelepült Magyarországra, ahol a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola tanára és egy ideig tanszékvezetője lett volt. 1989-től a Magyar Zeneszerzők Egyesületének, a Kodály Társaságnak, valamint a Bárdos Lajos Társaságnak tagja. Sokoldalú munkásságában szorosan összefonódik a zeneszerzés, a zeneírás és a nevelői munka.

 

Munkássága

Gyakran közölt zenei vonatkozású tanulmányokat, publicisztikát. Zenekutatóként és zeneszerzőként elmélyülten foglalkozott a népi éneklés hagyományaival: az ő előadásai, dolgozatai révén jutott el a köztudatba a szászcsávási harmóniás éneklési mód; ezt mélyíti el a 18. századi erdélyi magyar harmóniás énekek 2001-es kiadása révén. Zeneszerzői munkássága is sokrétű: nagyszabású vokál-szimfonikus művektől a dalciklusokig, zenekari művektől a kamarazene-darabokig sokféle műfajban és sokat alkotott.

 

Kötetei

  • Hogyan tanítsuk korunk zenéjét? (Bukarest, 1977)
  • Zene és szolgálat. Cikkek, tanulmányok (Bukarest, 1980)
  • Csángómagyar daloskönyv. Moldva 1972–1988 (Seres Andrással, Budapest, 1991). DVD-ROM hangzó melléklettel és Pávai István bevezető tanulmányával kiegészített hasonmás kiadása megjelent 2013-ban.
  • Erdélyi magyar harmóniás éneklés a XVIII. században (Budapest, 2001. CD; a háromkötetes, 300 fakszimilét bemutató munkát az MMA 1999. évi Millenniumi Alkotóművészeti pályázatán az Aranydíjjal tüntették ki)
  • Adalékok a népzene prozódiai kérdéseihez (Szombathely, 2003). Elnyerte a Román Művelődési Érdemrend III. fokozatát (1968), a Román Zeneszerzők és Muzikológusok Szövetségének Díját (1978) is.
  • Összeállította az ének–zenetanítás tantervét az általános iskolák I–IV. osztálya számára (Bukarest, 1972).
Szabó Csaba munkásságáról, életművéről Üvegszilánkok címmel emlékkönyvet adott ki a Szabó Csaba Nemzetközi Társaság.
Forrás

Dávid Gyula (főszerk.)

2010 Romániai Magyar Irodalmi Lexikon. Szépirodalom, közírás, tudományos irodalom, művelődés V. (S–Zs) Kriterion Könyvkiadó – Erdélyi Múzeum-Egyesület, Bukarest–Kolozsvár.
Indoklás

Szabó Csaba sokrétű zeneszerzői munkásságában egyaránt fellelhetőek a zenekari és kamarazenei művek és a szülőföld, a Nyárád mente népzenéjéből inspirálódó alkotások, melyek az életművet olyan gazdaggá és teljessé teszik.Utolsó frissités: 2016-05-30 11:50:18