Erdélyi értékek tára


Értékmutató
a   b   c   d   e   f   g   h   i   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Értéktár

Településmutató
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v  

Az ákosi református templom

A javaslatot benyújtó személy: Muhi Sándor


Leírás

Ákos ma már református temploma az Ákos nemzetségnek köszönheti létét, akik a 12. század  második felében alapítottak monostort a ma már Szatmár megyei helységben, ez egyben közös temetkezési hely is volt. Létéről a tatárjárással összefüggésben (1241) tesznek említést. A 16. század közepén Ákos is reformátussá vált. Tűzvész, ellenség, villámcsapás, földrengés pusztította, a múlt századfordulón Schulek Frigyes műépítész irányításával újították fel úgy, hogy az épület megőrizte a román kori stílusjegyeket. Ezek közé tartozik, hogy háromhajós, két homlokzati tornyos, félköríves főapszissal kelet felé záródó, téglából emelt, mennyezetes bazilika. A berendezés figyelemre méltó tárgyai a 18. századi festett ülőpadok. Az épület különlegessége, hogy vakolatlan, erről szólnak ugyan legendák is, de a lényeg, hogy a felújítói ezzel a külsőséggel is a romanika hagyományaihoz igazodtak.

Forrás

Bogyay Tamás

1944 Az ákosi református templom. Magyar Építőművészet 43. 67–70.

Entz Géza

1994 Erdély építészete a 11–13. században. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár.

Kiss Imola – Tóth Géza-Ivor

1996 Ákos. Református templom. (Erdélyi műemlékek, 18.) Kolozsvár.

Szőcs Péter Levente

2003 The Abbey Church of Ákos: An Architectural and Functional Analysis of a 'Kindred Monastery' Church. Annual of Medieval Studies at CEU IX. 155–180.
Indoklás

Ez az impozáns, a múlt századfordulón hozzáértéssel, igényesen felújított, eredetileg négytornyúra tervezett, sok évszázad viszontagságait átélt, átvészelt románkori templom nemcsak egyháztörténetünk, hanem nemzetiségünk, az egész magyarság történelmének fontos, értékes, ritka tanúja. Meggyőződésem, ha Németországban, Franciaországban, Ausztriában állna, társasutazások tucatjait szerveznék a meglátogatására, és ezeknek köszönhetően megváltozna a környék infrastruktúrája, kinézete. Az ákosi református templom azonban az európai kultúrkör peremvidékén, egy szerény, kis, Szatmár megyei faluban helyezkedik el, kevésbé ismert, de mindenképpen megérdemli, hogy építészetünk egyik legrégebbi, karakteres, ritka példájaként helyet kapjon az Erdélyi Értéktárban.Utolsó frissités: 2016-05-03 16:40:30