Erdélyi értékek tára


Értékmutató
a   b   c   d   e   f   g   h   i   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Értéktár

Településmutató
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v  

A szentgericei unitárius templom
A javaslatot benyújtó intézmény: Nyárádmente Kistérségi Társulás

A javaslatot benyújtó személy: Balássy András


Leírás

Szentgerice legszebb fekvésű és egyben legkorábbi épülete az unitárius templom, melynek építése minden bizonnyal már a 14. században elkezdődött, a templomot említi a pápai 1332-es tizedjegyzék is. Ebből az építési korszakból származhatnak a templom falai és ún. lándzsaablakai. A szentély és ennek csúcsíves ablakai Weisz Attila művészettörténész szerint 15. századi átépítés eredményének tűnik, amikor a szentély és a hajó is boltozott lefedésű lehetett. Az 1791–92 ben épült torony a templom különálló 17. századi harangtornyát váltja fel.  A jelenleg látható szélesebb ablakok 17–19 századi utólagos kialakításúak.

A templom legfontosabb művészeti emléke a Gálfalvi Kozma Mihály által 1670-ben festett kazettás mennyezet, mely Erdély korai festett mennyezeteinek kis számú csoportjába sorolható. A közeli Nyárádgálfalváról származó mester a környéken több famennyezetet is festett, köztük a közeli Nyárádszentmártoni templomban láthatót. A látványos, és színeiben is viszonylag jó megőrzésű mennyezet Szentgericén 8x10 táblából áll. A táblák általában négyzet alakúak, szegőlécük egyszerű kivitelezésű. A középső sor kazettái téglalap alakúak és nagyobbak. Az egyik központi táblán olvasható egy hosszabb latin nyelvű felirat is, melyen az 1670-es évszám mellett a gondnokok, a festő, és egy táblakereten a szolgáló lelkész neve is olvasható. A táblák festett felületét szürke keret veszi körül, a leggyakrabban központi szimmetria szerint szerkesztett minták figurális, elsősorban növényi vagy ritkábban geometrikus motívumokból állnak össze. Találunk stilizált virágokat, olaszkorsós kompozíciókat, csillag, koszorú, állati vagy heraldikus ábrázolásokat is, mint például a császári két fejű sast. A kazetták leggyakrabban használt színei, a fehér, fekete és szürke mellett a barnásvörös, rózsaszín, az okkeres narancs és a világoskék. 

Fontos értéke a templomnak a diadalív északi szárához támasztott téglából falazott, fehérre meszelt szószék. Empire stukkódíszítése az 1822-es felújítás eredménye. A díszes későbarokk fából készült szószékkorona 1784-ben készült.

A templom asztalosmunkáját a 19. század végén átfestették.

Furu Árpád

Forrás

Kelemen Lajos

1926 Szentgerice. Magyar nép. 545–546.

1911 Gálfalvi Kozma Mihály. Művészet.

Weisz Attila

2002 A szentgericei templom művészettörténeti bemutatása.
Indoklás

Szentgerice temploma fekvése, arányai miatt egyike a Nyárád mente legreprezentatívabb templomainak. Értékét emeli a színében is jó megőrzésű helyi mester által alkotott igen jelentős művészeti alkotás, a kazettás mennyezet.Utolsó frissités: 2015-12-11 18:31:56