Erdélyi értékek tára


Értékmutató
a   b   c   d   e   f   g   h   i   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Értéktár

Településmutató
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v  

A Szelek barlangja
A javaslatot benyújtó intézmény: Kolozsvári Amatőr Barlangász Klub

A javaslatot benyújtó személy: Csis Ferenc


Leírás

A barlangot 1957 április 7-én fedezte fel Bagaméri Béla. Többszintes, bonyolult morfológiájával és számos egyedi cseppkőképződményével messze az egyik legfontosabb romániai barlang. A járatlabirintus kialakulásánál fontos szerepet játszott a környék pirit tartalmú kőzeteinek vizes oxidációja során keletkező nagyon híg kénsav által okozott többletkorrózió. A helyi hidrogeológiai alapszint süllyedésével egyidejűleg a barlang egész hosszán függőleges és vízszintes mellékjáratokkal labirintikusan összekötött négy főbb szint alakult ki. A barlang jelenlegi hossza meghaladja az 52 km-t. Jellemzőek a barlangra a meanderezett járatok. Ez azt jelenti, hogy a falakon nagyon sok helyen kihangsúlyozotton kivehetőek az oldódási szintek, melyek peremei a járat tengelye irányába, mint valami erkélyek nyúlnak ki. Legszebb ilyen rész a második emeleten a Nagy Meanderek nevet viselő járatszakasz, ahol ezek az erkély szerű vékony mészkőlemezek egymás fölé áthajolva több mint 24 méter magasan követhetőek.

A Kolozsvári Barlangkutató Intézet és a Kolozsvári Amatőr Barlangász Klub (Clubul Speologilor Amatori Cluj) közreműködése eredményeképpen Bogdan Onac, Gheorghe Racoviţă és Stein Erick Lauritzen kutatók több eddig ismert kőzetnek az egyedi kristályosodási típusát írták le.

A Szelek barlangját a felfedezése pillanatától 2009-ig hivatalosan a Kolozsvári Amatőr Barlangász Klub -KABK (Clubul Speologilor Amatori Cluj) gyámsága alatt volt. 2009-ben a barlang bekerült a  Situl Natura 2000 ROSCI0062 Defileul Crişului Repede – Pădurea Craiului (ROSCI0062 Sebes Körös Szoros és Királyerdő Hegység Natura 2000 terület-be). 2009-től a Natura 2000 terület Nagyváradi (Oradea) Centrul de Arii Protejate şi Dezvoltare Durabilă gyámságát képviselő egyesülettel kötött szerződés alapján a KABK tovább gyakorolja a gyámságot.

Forrás

Balintoni, Ioan

1997 Geotectonica terenurilor metamorfice din România. Editura Carpatica, Cluj-Napoca.

Bleahu, Marcian – Lupu, Marcel – Patrulius, Dan – Bordea, S. – Ştefan, A. – Panin, S.

1981 Carpatho-Balkan Geol. Assoc., XII Congr. Guide to excursion B3.23 in Guidebook. Inst. Geol. Geophys, Bucureşti.

Bleahu, Marcian – Patrulius, Dan – Tomescu, Camelia – Bordea Josefina – Panin, Ştefana – Rădan, Ş. 

1970 Date noi asupra depozitelor triasice din Munţii Apuseni. Dări de seamă ale ședințelor. Institutul Geologic LVI. (4) 29–41.

Carpenter, Robert H. – Hayes, Willis B.

1980 Annual accretion of Fe-Mn-Oxides and certain associated metals in a stream environment. Chemical Geology 29. (1–4) 249–259.

Cocean, Pompei

1995 Peşterile României. Editura Dacia, Cluj-Napoca.

Coman, Dan

1979 Essai sur une interprétation écologique de l’origine des grottes. Travaux de l’Institut de Spéologie “Émile Racovitza” XVIII. 191–199.

1984 Le karst – paysage biogéochimique. Theoretical and Applied Karstology 1. 23–28.

Corvin-Papiu, Victor  – Iosof, Vasile – Rădan, Silviu

1988 Constitution and genesis of the Lower Jurassic fireclay formation of the Pădurea Craiului Massif. Dări de seamă ale ședințelor. Institutul Geologic și Geofizic 72–73. (2) 73–89.

Diaconu, Gabriel – Morar, Mariana

1997 Nouveaux minéraux de fer et de manganèse dans la Grotte du Vent (Monts Pădurea Craiului, Roumanie). Karstologia 29. (1) 51–53.

Diaconu, Mircea – Dragastan, Ovidiu

1970 Date noi asupra depozitelor triasice din Munţii Pădurea Craiului (Munţii Apuseni). Dări de seamă ale ședințelor. Institutul Geologic LVI. (4) 43–50.

Fekete, A. – Vári, L. – Vremir, Mátyás

2001 Peştera Vântului. Meandre, Cluj-Napoca.

Fekete, A. – Szilágyi-Palkó, P. – Tompa, K.

2003 Hidrochimia apelor din Peştera Vântului (România): rezultate preliminare. Collegium Geologicum (3), Cluj-Napoca. (in press.)

Harmon, R. S. – Atkinson, T. C. – Atkinson, J. L.

1983 The mineralogy of Castleguard cave, Columbia Icefields, Alberta, Canada. Arctic and Alpine Research 15. (4) 503–516.

Ianovici, Virgil – Borcoș, Mircea – Bleahu, Marcian – Patrulius, Dan – Lupu, Marcel – Dimitrescu, Radu – Savu, Haralambie

1976 Geologia Munţilor Apuseni. Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti.

Iosof, Vasile – Coman, Dan – Ianc, R.

1974 Note sur le presence de l’allophane dans la grotte du Vent des Monts Apuseni. Travaux de l’Institut de Spéologie “Émile Racovitza” XIII. 183–189.

Istocescu, Dumitru – Mihai, Aurica – Diaconu, Mircea – Istocescu, Felicia

1970 Studiul geologic al regiunii cuprinse între Crişul Repede şi Crişul Negru. Dări de seamă ale ședințelor. Institutul Geologic LV. (5) 89–106.

Krawczyk, Wieslawa, E.

1996 Manual for karst water analysis. (International Journal of Speleology, Handbook 1 – Physical Speleology.) 

Lauritzen, Stein Erick – Onac, B. P.

1995 Uranium series dating of some speleothems from Romania. Theoretical and Applied Karstology 8. 25–36.

Manolache, E.

2001 Populaţii microbiene şi activităţi enzimatice în substraturi naturale aflate în condiţii ecologice nefavorabile. Teză de doctorat. UBB, Cluj-Napoca.

Manolache, Elena – Onac, Bogdan P.

2000 Geomicrobiology of black sediments in Vântului Cave (Romania): preliminary results. Cave and Karst Science 27. (3) 109–112.

Marin, Constantin

1981 Chemical composition of carbonate waters in Pădurea Craiului Mountains, Romania. Travaux de l’Institut de Spéologie “Émile Racovitza” XX. 139–155.

Onac, Bogdan P.

1991 New data on some gypsum speleothems in the Vântului (Pădurea Crailui Mountains) and Răstoci (Someşan Plateau) caves. Travaux de l’Institut de Spéologie “Émile Racovitza” XXX. 189–193.

1996 Mineralogy of speleothems from caves in the Pădurea Craiului Mountains (Romania) and their palaeoclimatic significance. Cave and Karst Science 23. (3) 109–124.

1998 Formaţiuni stalagmitice în peşterile Pădurii Craiului. Editura Academiei Române, Bucureşti.

2000 Geologia regiunilor carstice. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

Onac, Bogdan P. – Popescu, V.

1991 Relations between the overall and local tectonic pattern of the Suncuius deposit and the paleokarst at its bottom. Travaux de l’Institut de Spéologie “Émile Racovitza” XXX. 185–187.

Onac, Bogdan P. – Racoviţă, Gheorghe

1992 Recherches climatologiques dans la Peştera Vântului (Monts Pădurea Craiului). Theoretical and Applied Karstology5. 167–192.

Onac, Bogdan P. – Pedersen, Rolf B. – Tysseland, Magne

1997 Presence of rare-earth elements in black ferromanganese coatings from Vântului Cave (Romania). Journal  of Cave and Karst Studies 59. (3) 128–131.

Onac, Bogdan P. – Tysseland, Magne – Bengeanu, Monica – Hofenpradli, Angelica

1997 Deposition of black manganese and iron-rich sediments in Vântului Cave (Romania). Proceedings of the 12th International Congress of Speleology. La Chaux de-Fonds, vol I. 235–238.

Orăşeanu, Iancu – Gaspar, Emilian

1980–1981 Cercetări cu trasori radioactivi privind stabilirea zonei de alimentare a cursului subteran din Peştera Vântului (M-ţii Pădurea Craiului). Nymphaea VIII–IX. 379–386.

Pleşa, Corneliu – Botea, Francisc – Racoviţă, Gheorghe

1964 Cercetări asupra faunei biotopurilor acvatice subterane din bazinul Crişului Repede. I. Valea Mişidului şi afluenţi. Lucrările Instititului de Speologie ”Emile Racovitza” III. 367–396.

Popa, Mirela

1998 Biostratigrafia depozitelor neogene din partea estică a bazinului Vad-Borod. Teză de doctorat. UBB, Faculate de Biologie-Geologie, Cluj-Napoca.

Racoviţă, Gheorghe – Moldovan, Oana – Onac, Bogdan

2002 Monografia carstului din Munţii Pădurea Craiului. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.

Rusu, Teodor

1988 Carstul din Munţii Pădurea Craiului. Editura Dacia, Cluj-Napoca.

Săndulescu, Mircea

1984 Geotectonica României. Editura Tehnică, Bucureşti.

Szarka, Gy.

(nepublicat) Contextul geologic şi tectonic al formării Peşterii Vîntului.

Szilágyi-Palkó, P.

2002 Studiul depozitelor Sarmaţian inferioare din aria Aleşd-Lugaşu de Jos (jud. Bihor). Lucrare de Masterat. UBB, Fac de Biologie-Geologie, Cluj-Napoca.

Şerban, M.

1984 Sur le méandres de la Peştera Vîntului (Monts Pădurea Craiului). Theoretical and Applied Karstology 1. 107–116.

Vălenaş, Liviu – Iurkiewicz, Adrian

1980–1981 Studiu complex al carstului din zona Şuncuiuş-Mişid (Munţii Pădurea Craiului). Nymphaea VIII–IX. 311–378.

Vremir, Matei – Damm, Paul E.

2000 Late Triassic palaeoendokarst network in the Vântului cave (Şuncuiuş, Pădurea Craiului Mountains, Romania). In: Onac, Bogdan P. – Tămaș, Tudor (eds.): Karst Studies and Problems: 2000 and Beyond. Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 156–157.

Clubul Speologilor Amatori

2007 Szelek barlangja/Peştera Vântului – 50 év/ani. Delroti SRL, Kolozsvár.
Indoklás

A Szelek barlangját 1959-ben az Országos Természeti Műemlék Védő Bizottság (Comisia Monumentelor Naturii) barlangász érdekeltségű természet védett területté nyilvánította. A törvények és kritériumok folyamatos változásai alatt a barlang megőrizte védett státuszát, jelenleg III IUCN kategóriájú védett terület és az 57/2007 védett területekre vonatkozó kormányrendelet 5-ös cikkelye alapján a 2171-es leltári számot kapta.Utolsó frissités: 2021-01-12 11:48:02