Erdélyi értékek tára


Értékmutató
a   b   c   d   e   f   g   h   i   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Értéktár

Településmutató
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v  

A szatmarnémeti Németi református templom

A javaslatot benyújtó személy: Muhi Sándor


Leírás

A Németi református templom elődje katolikus volt, ez az 1703-as tűzvész alkalmával pusztult el. Ezután a hívők egyszerű, paticsfalú templomot készítettek (akárcsak Szatmáron), amelyben 1792-ig tartották az istentiszteleteket. A mai templom alapkövét 1793-ban tették le, és 1802-ben szentelték fel. Legrégibb kegytárgya 1611-ből való. A templomhoz kötődő nevezetesebb személyiségek közül megemlíthető Sárközi Lajos lelkész (1920–1953 között), aki egyházmegyei tanácsbíró is volt, valamint Bakcsy Gergely (1859–1945), a református gimnázium igazgatója, a Németi egyházközösség főgondnoka. A neves szatmári arcképfestő, Zolnay Géza által készített portréja a lelkészi hivatalban látható. Ugyancsak itt szolgált évtizedekig dr. Fábián György (1912–1980), aki református esperes és egyházkerületi generális direktor volt.Film és hanganyagok:
Forrás

Muhi Sándor

2003 Szatmárnémeti. (Városismertető.) Második, bővített kiadás. Szatmárnémeti.

 

Honlapok

http://www.szatmar.ro/index.php?p=search&tag=60895

http://refszatmar.eu/szatmar-nemeti-reformatus-gyulekezet/
Indoklás

Hatalmas fizikai és anyagi erőfeszítéssel jött létre ez a barokkos hangulatú szép, szatmári viszonylatban monumentális csarnoktemplom, amely a város Németi részének református híveit szolgálja két évszázada. Egyházi, kulturális, szellemi értékek, az együvé tartozás tanúja, őrzője, a helyi közösség számára behelyettesíthetetlen.Utolsó frissités: 2018-12-07 14:55:54