Erdélyi értékek tára


Értékmutató
a   b   c   d   e   f   g   h   i   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Értéktár

Településmutató
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v  

A nyárádszentimrei református templom
A javaslatot benyújtó intézmény: Nyárádmente Kistérségi Társulás

A javaslatot benyújtó személy: Balássy András

Képek


Leírás

Az első írásos emlék a 14. századból maradt reánk, mely szerint 1332-ben már pápai tizedet fizetett a közösség, azért feltehetőleg a katolikus templomot a 13. században betelepülő lakosság építette Imre herceg tiszteletére. A gótikus stílusjegyeket hordozó műemlék templom a falu fölé emelkedő kis dombon nyugszik. Orbán Balázs látogatása idején megjegyzi: „...itt azonban szerencsések vagyunk egy igen csinos és még jó állapotban levő gót idomú műemlékre bukkanni, mely a régész figyelmét méltán kiérdemli.” a 16. századi reformáció idején a templombelsőt átalakítják, a gyülekezet reformátussá lesz. A templom belsejét díszes kazetták takarták, melyek az 1900-as évek elején eltűntek a templomból, hasonló sorsra jutott a szentélyrész csillagboltozata is. A díszes szószékkorona 1758-ban készült, az úrasztala díszes famunkája és a feliratos márványlap Megyesi Lajos költő, lelkész és felesége, helybéli nemesi leszármazottak adománya 1804-ből. Veszteségei ellenére fellelhetők még a jellegzetes gótikus stílusjegyek: az épen maradt templomablakok, támpillérek, templombejárat, stb. A falakat freskók díszítették, melyek azonban az évszázadok alatti korrózió és többszöri mészréteg miatt nagyobbrészt tönkrementek. Két freskótöredéket sikerült helyreállítani, mely a Jézus keresztre feszítését ábrázolják. A templom padozata és karzata sajátos kék színt hordoz, melyek mellvédjeit a gyülekezeti asszonyok fehér írásos varrottasai díszítenek. Utolsó javítása 2005-ben fejeződött be, így a templom külső és belső állaga szerint jól használható istentiszteleti célokra.

A feljegyzések szerint, a templom hajója alatt kövekkel kirakott temetkezési tárna található, melyek valószínűleg a reformáció idejében összegyűjtött és elhelyezett szerzetesek maradványai lehetnek. A templom körüli kertben is találhatunk elszórva régi síremlékeket, melyek azonban nem képezték komoly ásatási vizsgálatok tárgyát.

A templomtorony a 19. században épült, szoknyás, fából készült szerkezet, mely még igen jó állapotban megmaradt. Kis és nagy harangját elmés szerkezet működteti, melyet a helybeli gondnok tervezett és épített.

A templom megtekinthető és látogatható érdeklődők, foto- és képzőművészek, turisták számára.

Forrás

Gligor Róbert László

2009 Emlék és jövő. Nyárádszentimre és református egyháza. Médiaprint, Marosvásárhely.
Indoklás

A templom a térség egyházi építészeti örökségének értékes része.Utolsó frissités: 2015-12-12 16:39:34