Erdélyi értékek tára


Értékmutató
a   b   c   d   e   f   g   h   i   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Értéktár

Településmutató
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v  

A nyárádgálfalvi unitárius templom
A javaslatot benyújtó intézmény: Nyárádmente Kistérségi Társulás

A javaslatot benyújtó személy: Balássy András

Képek


Leírás

A korábbi fatemplom helyett Nyárádgálfálván 1753-ban a Szent-Iványi család saját költségén kezdte el egy új templom felépítését. A torony nélküli kőtemplom 1757-ben készült el. 1768-ban az 1743-ban adományozott harang mellé egy új harang került a haranglábra. A templom tornya 1847-ben épült meg.

A gyülekezet csak 1896-ban függetlenítette magát a nyárádszentlászlói eklézsiától. Más forrás csak 1854-ig tartja számon filiaként.

A templom 1773-ban festett kazettás mennyezettel bővült. A kazetták szürke olajfestékkel vannak bemázolva, azonban a négy feliratot tartalmazó kazetta szövege a kibontás után tisztán olvashatóak. Az első kazetta kivételével a kazetták bibliai verseket tartalmaznak.

A lefestett kazetták egyikén a források szerint a patronús neve is olvasható: Tundi curavit Sigismundus Sz. Jváni et Judita Suki in Szat. Eccl. Unit. Galfalv. – Me fundit Jacobus Schönfeldt, 17 Claudiopoli 43.

A az olajfesték alatt latin feliratot rejtő szószékkorona egyidős a templom megnyitási évével. A felirat kívül: „Jn honorem unius veri Dei Patris et filii eius Domini nostri Jesu Christi crucifixi. I. Cor. 2. 8.” , illetve belül: „Nobis unus est Deus Pater ex quo omnia et unus Dominus Jesus Christus per quem omnia et nos per ipsum. I. Cor. 8. 6. Anno 1773.”

A szószéktől jobbra valamikor egy latin feliratos tábla állott a következő szöveggel:

Me propere cocto [?] ferveus latere erigitur ardor

Sed non indultu principis ante dato.

Regia Majestas claudit flat plebs sua triste

Aprilis quando ver aprire solet

Diva Maria tristia vincula tollit Theresia

Jmber ut octobris claudere cuncta probat

Jugiter [?] huc pia plebs iam supplice voce venite

Pro rege et vobis solvate vota Deo.

A tábla le van vakolva, föléje pedig egy világháborús táblát állított az utókor. A keleti karzat központi kazettáján a következő olajfesték alól kibontott felirat olvasható: ANNO 1773.

Furu Árpád

Forrás

Csécs Márton Lőrinc

2013 A Marosi Egyházkör unitárius egyházközségeinek kibővített katasztere. Magiszteri Dolgozat. Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár.
Indoklás

Nyárádgálfalva temploma fekvése, arányai miatt egyike a Nyárád mente festői templomainak. Értékét emeli az 1773-ban készült, még részben feltáratlan kazettás mennyezet.Utolsó frissités: 2015-12-11 17:00:50