Erdélyi értékek tára


Értékmutató
a   b   c   d   e   f   g   h   i   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Értéktár

Településmutató
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v  

A Nyárád menti madárpopuláció
A javaslatot benyújtó intézmény: Nyárádmente Kistérségi Társulás

A javaslatot benyújtó személy: Balássy András


Leírás

A Nyárád- és Küküllő mente nagyon gazdag olyan madárfajokban, amelyek világ- és európai viszonylatban veszélyeztetettek. Ezek közül megemlíthetjük a kis békászósast (Aquila pomarina), amelynek jelentős populációja fészkel a Nyárád menti erdőkben. A világviszonylatban is veszélyeztetett faj Nyárád menti populációja mintegy 50 egyedet számlál, ez romániai viszonylatban is magas számot jelent.

Egy másik veszélyeztetett faj a haris (Crex crex), amely a nedves réteket kedveli, magasabb fűben készíti el fészekhelyét. Az intenzív mezőgazdaság hatására az egész világban e faj egyedszáma rohamosan csökken (lecsapolások, mezőgazdasági területek létrehozása érdekében, intenzív legeltetés). A Nyárád mentén tapasztalható mezőgazdasági művelés módozatának köszönhetően e faj jelenléte ezen a vidéken még gyakori, hajnalonként sok falusi ember hallhatja a kis madár jellegzetes hangját.

A Nyárád menti kiterjedt erdőkben rengeteg ragadozómadár fészkel, ezek mindegyike törvény általi védettséget élvez. Az egerészölyv, uráli bagoly, kékvércse populációk is nagy egyedszámmal rendelkeznek ezen a területen. Ugyancsak elterjedt a régióban a fehér gólya, amely az emberi településekhez alkalmazkodva, a villanyoszlopokra építi fészkét. A ritkább fekete gólya is jelen van a Nyárád menti nedves területeknek köszönhetően.

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a Nyárád mente természeti értékét az itt található madárpopulációk jelentik, a terület fajgazdagsága miatt természetvédelmi területté nyilvánították.

Forrás

Honlap - http://www.valeanirajului.ro/natura2000
Indoklás

A Nyárád menti madárpopuláció a kistérség emblematikus természeti értékei közé tartozik. Megőrzése, népszerűsítése hozzájárul a kisrégió turisztikai vonzerejének növeléséhez.Utolsó frissités: 2015-12-10 18:56:50