Erdélyi értékek tára


Értékmutató
a   b   c   d   e   f   g   h   i   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Értéktár

Településmutató
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v  

A nagyszebeni ferences templom és kolostor
A javaslatot benyújtó intézmény: RMDSZ

A javaslatot benyújtó személy: Márton Ildikó


Leírás

Csak annyi bizonyos, hogy reformáció előtti. Építési idejéről nem maradt fenn adat. Az Apáca utcában állott, 1556-ban tűzvész pusztította. Ezután befödték és raktárként használták. (Lestyán Ferenc: Megszentelt kövek). A Ferencesek temploma, a hajdani cisztercita apácák kolostora. A luteránus vallás előretörésekor megszünt működni és leromlásához nagyban hozzájárult, hogy gabonaraktárnak használták.

A reformáció után a ferencesek voltak az elsők, akik megpróbáltak Nagyszebenben letelepedni. Nagy segítségük volt az osztrák hadsereg óhaja, hogy Nagyszebenben legyen egy katolikus templom, amely a tisztek temetkezési helyéül szolgáljon. Az első lépést erre gróf Johannes Boussy Rabutin parancsnok tábornok tette meg 1702-ben, mikor a városi tanács teljes ülésén, az ún. Nonnen Kirchét, melyet 175 éve raktárként használtak, adják át erre a célra. Kérése süket fülekre talált.

Több szerencsével járt az ügyben gróf Stefan Steinville tábornok, akinek gróf Kornis Zsigmond erdélyi főkormányzó és sok tisztviselő jelenlétében a templom és zárda kulcsait 1716. február 12-én a város nevében átadták. A tábornok a már átadott templomot P. Antonius Schirmer gondjaira bízta. P. Schirmer a templomot rövid idő alatt annyira rendbe hozatta, hogy az első szentmisét 1716. június 13-án, a tábornok költségén készült ideiglenes Páduai Szent Antal-oltárnál a tábornok, a gubernátor és sok más főúr és katolikus hívő jelenlétében elvégezhették. A kripta sok értékes sírkövet, többek között az 1786-ben elhunyt Iohann Haller, erdély kormányzójának sírkövét is oltalmazza. A templom egy nem mindennapi értéktárggyal is rendelkezik: egy 15. században hársfából készült, Jézust ölében tartó Mária szobor, fogadja az előcsarnokban a betérőket.

Forrás

Lestyán Ferenc

2000 Megszentelt kövekA középkori erdélyi püspökség templomai. Római Katolikus Érsekség, Gyulafehérvár.

Onoriu-Oscar, Raicea

2016 A 300 esztendős nagyszebeni ferences templom újramegáldása. (Elérhetőség: https://ersekseg.ro/hu/content/300-esztendos-nagyszebeni-ferences-templom-ujramegaldasa)
Indoklás

Az idén (2016) ünnepeljük 300 éves jubileumát.Utolsó frissités: 2019-12-08 23:39:09