Erdélyi értékek tára


Értékmutató
a   b   c   d   e   f   g   h   i   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Értéktár

Településmutató
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v  

A márkodi kapuk
A javaslatot benyújtó intézmény: Nyárádmente Kistérségi Társulás

A javaslatot benyújtó személy: Balássy András


Leírás

A Nyárád menti fedeles kiskapuk más tájegységek alkotásaitól sajátos arányrendszerűkkel tűnnek ki. A kapuoszlopok szélesek, de mélységükben nem vastagok A szemöldökgerenda szélesebb a kapuoszlopok külső éle közti távolságánál, és szemöldökfa széleit esetenként fűrészfogasra vagy egyéb minta szerint kifaragják. A legmívesebb kapukon a szemöldökfa vége háromba van osztva, a szélső részek felfele illetve lefele görbülnek, a középső rész pedig ékszerűen hegyesre van faragva. (Backamadaras, Nyárádszentlászló). Ilyenkor a szemöldökfa felső élét is hullámvonal mentén szimmetrikusan munkálják meg.

A kapu széles félkörívét az oszlop és szemöldökgerenda közé helyezett ívesen kifaragott hónaljelemmel alakítják ki. Az ív felső részét a szemöldökfába faragják. A felirat általában a szemöldökfára kerül, évszámból, áldásból,  iniciálékból vagy a kapu állítóinak nevéből áll.

A legtöbb 19. század végi és 20. század eleji kapun alig van felirat, vagy minta, az arányrendszer viszont mindenhol azonos. A kapufaragás a 20. század első évtizedeiben kapott új lendületet elsősorban Nyárád mente felső részén, ahol több volt a fafaragáshoz értő helyi mester. A fedeles kiskapuk állításban igen fontos szerep jutott két településnek Márkodnak és Köszvényesnek. Ezzel párhuzamosan fedél nélküli faragott kapusasok is készültek, elsősorban Májában. Nyárádremete és Köszvényes kőfaragói járultak hozzá a kő kapuoszlopok elterjedéséhez, melyek szemöldökfával és szemöldökfa nélkül egyaránt készültek, sőt egy két módos gazda portája előtt kőből faragott monumentális galambbúgos kötött kapu is készült.

A márkodi kapuk plasztikus díszítésmotívumokkal tűnnek ki. A fedelet általában a kapuoszlopra merőlegesen illesztett cifrán fűrészelt szélű elemmel merevítették. A szemöldökfa felső részén fogazott párkánykonzolokra emlékeztető faragást láthatunk.

Ilyen elemek tűnnek fel a Márkod 18 szám alatti kapun, melynek felirata: „ÉPÍTETTE E KAPUT ISTEN SEGEDELMÉVEL 1931 FEBRUÁR HAVÁBAN KOVÁCS JÁNOS NEJÉVEL SIKLÓDI KAROLINÁVA. DÍCSŐSÉG ISTENNEK.” A kapuoszlopokon karcolt technikával babérlevél-koszorú ív, és szegfűs virágmintás ív látható. A kapu félkörös ívének záródása a kapuoszlopokba is bemetsző ívű. Ugyanilyen faragással, és nagyon hasonló díszítéssel 1931-ben még készült néhány kapu Márkodon. A legszebb közülük a 43. számú port kapuja.

Jól szerkesztetett reneszánszosan kígyózó indás virágos motívummal díszített a 101. számú kapu. Felirata: „ÉPÍTETTE ISTEN SEGEDELMÉVEL KACSÓ ZSIGMOND ÉS NEJE SÜKÖSD JULIANNA 1920”. Széles, kontyolt fedelét öt sor zsindely védi.

A 117 számú kapu felirata: „KÉSZÍTETTE MÁRTON MIHÁLY ÉS NEJE KACSÓ VILMA ISTEN SEGEDELMÉBŐL 1929 JÚLIUS HAVÁBA E KAPU (…) ISTEN A GONDVISELŐNK, ÁLDÁS ÉS BÉKESSÉG E PORTÁN LAKOZZÉK, A SZERETET OTTHONA LEGYEN.” A széles kapuoszlopokon az ív vonalát két rend rovátkás faragással emelték ki. Közöttük karcolt virágos minták láthatók. A kapusasok belső felét további pontfaragásos és pálcatagozatos faragással bővítették. A kapu ívének barokkos záródását a sajátos alakú hónaljkötéssel formázták.

A 144. számú kapu három pallóból összeállított nagyon széles oszlopaival tűnik ki, melyekre hullámos lemeztagozatot faragtak. Felirata: „ÉPÍTETTE EZEN KAPUT ISTEN SEGEDELMÉBŐL 1929 ÁPRILIS HAVÁBAN BODONI GYÖRGY ÉS NEJE SIKLÓDI LÍDIA FIÚK SÁNDOR RÉSZÉRE”. Az előzőekhez nagyon hasonló a szintén 1929-ben faragott 143-as és 114 es kapu faragása és felirata.

A 147. számú kapu oszlopaiba karcolt technikával virágcserépből kiemelkedő hullámzó szárat és ebből leágazó apró virágokat tulipánokat és szegfűket faragtak. A kapusas alapjánál és tetejénél néhány rozettát is faragtak. Felirata: „ISTEN HOZOTT E KAPUT KÉSZÍTETTE ISTEN SEGEDELMÉVEL 1943-BAN SIKLÓDI GY KÁROLY S. KEZÜLEG”: Az írás a kapuív fölött két sorban áll, a kapu felülete festett. Az ív barokkos válltaggal van kiegészítve. A kapulap díszesen borított, a sugaras záródásba szív alakú nyílásokat fűrészeltek be. 

Furu Árpád

Forrás

Furu Árpád

2013 Nyárádmente népi építészete. Kézirat.

2014 Táji tagolódás Erdély népi építészetében. Doktori dolgozat – kézirat.
Indoklás

Márkodon a helyi faragóművészek munkája által a hagyományos kapuk tárgykörében sajátos szerkezeti és díszítési megoldások születtek. Ezek értékét fokozzák az igényes kialakítású, nem ritkán hosszú feliratok is.Utolsó frissités: 2015-12-11 17:08:34