Erdélyi értékek tára


Értékmutató
a   b   c   d   e   f   g   h   i   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Értéktár

Településmutató
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v  

A Bekecs természetvédelmi terület
A javaslatot benyújtó intézmény: Nyárádmente Kistérségi Társulás

A javaslatot benyújtó személy: Balássy András

Képek


Leírás

A Bekecs környékének altalaját pliocén és miocén üledéksorok (agyag, márga, homokkő), laza vulkáni törmelék (tufa) és helyenként andezit töltik ki.

Földrajzi fekvése szerint a Bekecs az Erdélyi-medence keleti felében helyezkedik el, a Görgényi-havasok szomszédságában, a dombok magasak, 600 m fölé emelkednek, lejtőik meredekek és erdők borítják. Legmagasabb pontja a Bekecs Tető, 1080m. A vidékre jellemző a gázdóm szerkezet, melyek kupolái alatt gazdag földgáztartalékok találhatók. A Nyárád és vízrendszeréhez tartozó folyóvizek a viszonylag puha üledékes rétegekbe könnyen bevágódtak, kialakítva a völgyek és dombvonulatok mai arculatát.

Természetvédelmi szempontból prioritást élveznek a nagyragadozók: medve (Ursus arctos), farkas (Canis lupus), hiúz (Lynx lynx). A Bekecs természetvédelmi terület a medvék számára rendkívül fontos, hiszen nyár végén - ősszel ide jönnek táplálkozni a télre való felkészülés végett a Görgényi-havasokban élő medvék is és másodsorban telelőhely is, hiszen több mint 15 medvebarlangot tartanak számon.  A nagyragadozók mellett még megemlítendőek más állatok is, melyek védelme végett létrejött ez a természetvédelmi terület, négy denevérfaj: kis patkósdenevér (Rhinolophus hipposideros),közönséges denevér (Myotis myotis),hegyesorrú denevér (Myotis blythii), nyugati piszedenevér (Barbastella barbastellus); tarajos gőte (Triturus cristatus), pettyes gőte (Triturus vulgaris ampelensis), sárgahasú unka (Bombina variegata) és a szarvasbogár (Lucanus cervus).

Natura 2000 élőhelytípusok szempontjából három élőhely képviseli a Bekecs természetvédelmi területet: 91V0 (Dacian Beech forests (Symphyto-Fagion)), 9130 (Asperulo-Fagetum beech forests) és 91Y0 (Dacian oak & hornbeam forests).

Megemlítendő, habár nem Natura 2000-es faj, a tavaszi tőzike, ami nagy mennyiségben előfordul  vizenyős területek mentén a Bekecsen és környékén.
Indoklás

A terület a kistérség emblematikus természeti értékei közé tartozik. Megőrzése, népszerűsítése hozzájárul a kisrégió turisztikai vonzerejének növeléséhez.Utolsó frissités: 2015-12-11 14:01:07