Könyvbemutatók

2010-01-29 du. 17 óra

Helyszín: KJNT székháza, Croitorilor (Mikes) u. 15. sz.
Szervező: Kriza János Néprajzi Társaság

Hármas könyvbemutatót szervez a Társaság. A bemutatandó kötetek:
  • BALÁZS Lajos: Amikor az ember nincs es ezen a világon.  Paraszti nemi kultúra és nemi erkölcs Csíkszentdomokoson
  • ZAKARIÁS Erzsébet: Vót, hol nem vót. Moldvai csángó népmesék
  • NYISZTOR Tinka – PÁKOZDI Judit: Csángó galuska. Moldvai magyar étkezési hagyományok és receptek
A kiadványokat KESZEG Vilmos, TÁNCZOS Vilmos és POZSONY Ferenc ismerteti.