Tudománytörténeti konferencia

2022-10-06--07

Helyszín: Kolozsvár
Szervező: Kriza János Néprajzi Társaság – BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet – MTA KAB Néprajzi és Antropológiai Szakbizottság – Erdélyi Múzeum-Egyesület


Tudománytörténeti konferencia

 

október 6. (csütörtök)

helyszín: BBTE BTK, Popovici terem (Horea u. 31.)

14–14.15 A konferencia köszöntése (Szabó Á. Töhötöm, intézetvezető). A rendezvény köszönti a 150 éve alakult Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetemet (Soós Anna, rektorhelyettes és Keszeg Vilmos).

14.15–14.30 Márton Béla nyelvész köszöntése (Székely Ferenc)

 

1. szekció (elnök: Keszeg Vilmos)

14.30–14.45 Olosz Katalin: Népköltési/néprajzi adatok Szabó Sámuel (1829–1905) újonnan előkerült irathagyatékában

14.45–15.05 Gulyás Judit: Gyerekirodalomtól a szájhagyományig: a 19. sz. végi sajtó és a nagyszalontai Folklore Fellows-mesegyűjtés összefüggései. Esettanulmány az Okos Zsófi/Térdszíli Katica novellamese-típus kapcsán

15.05–15.20 Vargha Katalin: A „finnbarát” Fábián István (1809–1871) és a népköltési gyűjtés

15.20–15.35 vita

 

15.35–15.50 kávészünet

 

2. szekció (helyszín: Popovici terem, elnök: Szakál Anna)

15.50–16.05 Bognár Szabina: „….egész népi társadalomkutatásunk másként alakulhatott volna….” – Tagányi Károly (1858–1924) helye a magyar néprajztudományban

16.05–16.20 Homoki-Nagy Mária: Az „Egyezségek könyvének” jelentősége a jogszokás-kutatásban

16.20–16.35 Horváth József: A 18. századi temetési költség-elszámolások történeti-néprajzi forrásértékéről

16.35–16.50 Szeberényi Gábor: „Tagányi-tanítványok": Szekfű, Hóman, Holub

16.50–17.05 Nagy Janka Teodóra: A falusi földközösségek kutatása a jogi néprajz és jogszokáskutatás új eredményei tükrében

17.05–17.20 Szabó Ernő: A Tagányi-kutatás legújabb eredményei

17.20–17.30 Tárkány Szücs Attila: A Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport legújabb kiadványai

17.30–17.50 vita

 

3. szekció (helyszín: Bogrea terem, elnök: Olosz Katalin)

15.50–16.05 Tekei Erika: Rózsa királyfi – Berekméri Sándor gernyeszegi meséi korabeli dokumentumok és recens gyűjtések tükrében

16.05–16.20 Lingvay Julianna: A Máramaros hetilap mint a régió néprajza kutatásának forrásdokumentuma: elméleti-módszertani megfontolások, lehetőségek és kihívások

16.20–16.35 Jancsó Katalin: Alultápláltsági adatok a bálványosváraljai falukutatás (1941–1943) jegyzetanyagában

16.50–17.05 Virginás-Tar Emese: Népi kultúra a magyar nyelv és irodalomolvasás tankönyvekben

17.05–17.20 Felföldi László: Karsai Zsigmond, az élethosszig tartó „életrajzíró”

17.20–17.50 vita

 

18.20-19.30 kerekasztal-beszélgetés: Kutatói egodokumentumok erdélyi közgyűjteményekben. Résztvevők: Bárdi Nándor (Jakabffy Elemér Alapítvány Kortörténeti Gyűjtemény), Bogdándi Zsolt (Erdélyi Múzeum-Egyesület), Gazda Enikő (Székely Nemzeti Múzeum). Moderál: Szakál Anna

 

 

 

október 7. (péntek)

helyszín: EME (Jókai / Napoca u. 2–4.)

 

1. szekció (elnök: Szabó Á. Töhötöm)

9–9.15 Pócs Éva: Fogarasi papok és híveik falujuk babonáiról 1789-ben

9.15–9.30 Berki Tímea: Háziipar az 1885-ös országos kiállításon. Moldován Gergely és a torockói szoba

9.30–9.45 Szőcsné Gazda Enikő: Dávid Gyula lelkész és az erdélyi háziipari mozgalom két világháború közti hálózata

9.45–10 Keszeg Vilmos: Adatok az 1940 utáni romániai néprajzoktatás és -kutatás történetéhez

10–10.20 vita

 

10.20-10.40 kávészünet

 

2. szekció (elnök: Szőcsné Gazda Enikő)

10.40–10.55 Verebélyi Kincső: Forrásfoglalás: a népipartól a népművészet felé

10.55–11.10 Csáji László Koppány: Etnicitás és nacionalizmus. Két fogalom ellentmondásos viszonya a magyar néprajz példáján

11.10–11.25 Tamás Ildikó: A gyermek- és diákfolklór értelmezései a folklorisztikai kutatásokban

11.25–11.40 Nagy Zsolt: A 20. század elején körvonalazódott legfontosabb taxonközpontú vizsgálatok etnobotanikai vonatkozásai

11.40–12 vita

 

12-13.40 ebédszünet

 

3. szekció (helyszín: EME, Könyvtár, elnök: Virginás-Tar Emese)

13.40–13.55 Réthey-Prikkel Miklós: Akasztó

13.55–14.10 Platthy István Péter: Platthy György népművészet-pedagógiai munkássága a rajztanárképzésben

14.10–14.25 Deák Ferenc Loránd: Avantgárd és hagyomány feszültsége Deák M. Ria és Deák Barna művészházaspár képzőművészetében

14.25–14.40 Imre Lídia: A népi motívumok hatása és megjelenési formái Kedei Zoltán festőművész alkotásaiban

14.40–15.00 vita

 

4. szekció (elnök: Czégényi Dóra)

13.40–13.55 Eitler Ágnes: Egyéniségek és intézmények, motivációs- és hátráltató tényezők a népi kultúra színpadra állítása mögött. Esettanulmány a Nyárád mentéről

13.55–14.10 Keresztény Csenge: Egy 20. századi néptáncgyűjtés forrásai: Martin György 1969-es erdélyi gyűjtőútjának feltárási lehetőségei

14.10–14.25 Fábián Gabriella: Székely László nyomán végzett recens csíki néprajzi gyűjtések

14.25–14.40 Bondea Vivien: A moldvai magyar tánckultúra „felfedezése” és népszerűvé válása

14.40–14.55 Pál Emese: Hargita megyei hagyományőrző huszáregyesületi mozgalmak története

14.55–15.20 vita

 

15.20–15.40 kávészünet

 

5. szekció (elnök: Tánczos Vilmos)

15.40–15.55 Horváth Kinga: „Majd elővettem a kéziratos gyűjteményemet...” – Egy önkéntes gyűjtő, Tilesch Nándor élete és pályája

15.55–16.10 Perger Gyula: ... úgy érzem, hogy tudományszakunkban módszertani forradalmat jelentene a munkád, ha egyáltalán mód nyílnék a megjelenésre.” Hetény János pályaképe levelezésének tükrében

16.10–16.25 Lipták Dániel: Dincsér Oszkár és a két háború közötti magyar népzenekutató műhely szemlélete

16.25–16.40 Tompos Krisztina: Egy néprajzkutató a történelem sodrában. Kardos László munkássága

16.40–16.55 Szakál Anna: Lehetőségek, határok és a személyes attitűd szerepe 20. századi erdélyi néprajzkutatók pályaalakulásában

16.55–17.20 vita

17.20–17.30 A konferencia szakmai programjának zárása (Keszeg Vilmos)

 

Szervezőbizottság:

Keszeg Vilmos (BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet)

Szakál Anna (Kriza János Néprajzi Társaság)

Szikszai Mária (Kolozsvári Akadémiai Bizottság)

 

Támogató:

Communitas Alapítvány

 

Képek a rendezvényről.