Konferencia-felhívás - Kutatásszemléleti, -módszertani és -történeti összefüggések a magyar néprajztudományban

2022-06-13 (a jelentkezés határideje)

Helyszín: Kolozsvár
Szervező: Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar Néprajz és Antropológia Intézete, a Kriza János Néprajzi Társaság, az EME Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztálya

Konferenciafelhívás

 

A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar Néprajz és Antropológia Intézete, a Kriza János Néprajzi Társaság, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Néprajzi és Antropológiai Szakbizottsága, az EME Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztálya 2008. október 18-án tudományos értekezletet szervezett a kolozsvári néprajzoktatás 110. évfordulója alkalmából. A négy intézmény 2009–2021 között ismételten (összesen 13 alkalommal) hirdetett konferenciát a kolozsvári (romániai magyar) néprajzoktatás és -kutatás történetének feltárása és népszerűsítése céljából. Az előadások 10 önálló évkönyvben láttak napvilágot.

2022-ben is meghirdetjük és Kolozsváron újra megszervezzük a konferenciát. Ez alkalommal kiemelten emlékezni szeretnénk a kolozsvári magyar egyetemi oktatás 150 éves történetére.

A konferencia előadásai az alábbi témákra összpontosíthatnak:

1. A néprajzoktatás személyiségei, intézményei, fordulópontjai, kapcsolatai.

2. Kutatást szervező intézmények szemlélete és története. Egyéni és csoportos terepmunkák története és eredményei.

3. Kutatói életpályák, néprajzkutatók kapcsolathálója, oktató kutatók. Feltáratlan, magántulajdonban található gyűjtemények. A szakma friss halottjainak életrajzi adatai, hagyatéka.

4. Autodidakta kutatók (pedagógusok, lelkészek) gyűjtései, ezek sorsa.

5. A népi kultúra specialistáinak (faragó, énekes, táncos, vőfély) életpályája, hagyatéka.

6. Népi kultúra a médiában (sajtó, rádió; felhívások, pályázatok, néprajzi rovatok). Könyvkiadók szerepe a kutatások szervezésében és a gyűjtések kiadásában.

7. A népi életforma népszerűsítésére irányuló intézményi-egyleti mozgalmak, folklorizmus- és más revitalizációs kezdeményezések.

8. A népi kultúra népszerűsítése az oktatásban. Kollégiumok (iskolák, középiskolák) archívumaiban, diáklapokban található gyűjtések.

9. A népi kultúra művészi (szépirodalmi, festészeti, zenei, foto, film) és zsurnalisztikai reprezentációi. Színpadra átdolgozott folklóralkotások, népszokások.

10. A rokontudományok (irodalom- és művészettörténet, régészet, történelem, nyelvészet, földrajz, szociológia) és az etnológia kapcsolata.

11. Egy-egy kutatásterület szemléletének, módszereinek, eredményeinek összefoglalása.

12. A magyar népi kultúra külföldi vagy nem magyar kutatói. A magyar és a nem magyar kutatók és intézmények kapcsolatai.

 

Az előadások egyaránt reflektálhatnak a 19. századra, a két világháború közötti, az 1989 előtti és utáni korszakra. A korábbi konferenciák elsősorban Erdélyre kívánták terelni a figyelmet. 2022-től kezdve az előadások a teljes magyar nyelvterületről mutathatnak be kevésbé ismert kutatói életműveket, kezdeményezéseket, eseményeket.

 

 

A konferencia időpontja: 2022. október 7. (péntek).

 

A jelentkezéseket 2022. június 13-ig várjuk az alábbi címre: szakal.anna@abtk.hu

A jelentkezések elfogadásáról a szervezők 2022. június 20-ig értesítést küldenek.

 

Kolozsvár, 2022. március 30.

Keszeg Vilmos és Szakál Anna