A moldvai magyar tájnyelv szótára – könyvbemutató

2018-03-20 du 17 óra

Helyszín: Erdélyi Múzeum-Egyesület elóadóterme, Jókai (Napoca) u. 2–4.
Szervező: Erdélyi Múzeum-Egyesület – Kriza János Néprajzi Társaság