Hagyományhasználat, örökségalkotás és kulturális emlékezet – dr. Vajda András előadásai

2016-11-18--28

Helyszín: KJNT előadóterme, Croitorilor (Mikes) u. 15. sz.
Szervező: Kriza János Néprajzi Társaság

Dr. Vajda András, a marosvásárhelyi Sapientia EMTE adjunktusa előadássorozatot tart a KJNT vendégtanár-programja keretében.

Az előadássorozat célja bemutatni a hagyomány, az örökség és a kulturális emlékezet jellemző létmódjait és ezáltal a közöttük fennálló viszonyokat. Az előadás számba veszi azokat a paradigmákat és társadalmi, kulturális, valamint mediális kontextusokat melyek az elmúlt másfél–két évszázad során meghatározták a helyi (népi) kultúra (és termékeinek) azonosításának, gyűjtésének, értelmezésének és (fel)használatának kereteit. Bemutatja a hagyomány, az örökség és a kulturális emlékezet kultiválásának tereit/helyeit, alkalmait eszköztárát, valamint azokat a kulturális attitűdöket veszi számba, melyek során a kulturális javak (újra) előállítása, használata, újra elosztása és az idegenek számára történő bemutatása történik meg.

Tematika

1. Hagyomány, örökség és kulturális emlékezet: mi a közös nevező?

2. A néphagyományok (etnográfiai) kutatásának és értelmezésének változó paradigmái

3. A népi kultúra megjelenítésének változó funkciói és mediális kontextusai

4. Folklórizmus és folklorizáció

5. Felbomló horizontok és szétsodródó hagyományelemek: „néphagyományok új

környezetben”

6. Kitalált hagyomány és hagyományok (újra)alkotása

7. A néphagyomány átírása

8. A néphagyomány archiválása és megjelenítése az interneten

9. „Újrakeretezett” néphagyomány: örökség (fogalmak és meghatározások)

10. Az örökség őrzésének intézményei (múzeumok)

11. Örökségipar(ok): az örökség előállításának terei, alkalmai és eszközei

12. Örökség és kulturális emlékezet

13. Örökség és turizmus

14. Összefoglalás: az interpretációk sokfélesége

 

A vendégtanár-programunk támogatója: