A kolozsvári néprajzkutatás hagyományai – konferencia

2015-10-16 de. 9 óra

Helyszín: BBTE Bölcsészkar és KJNT előadóterme
Szervező: BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézete – Kriza János Néprajzi Társaság – Kolozsvári Akadémiai Bizottság – Néprajzi és Antropológiai Szakbizottság – EME Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztálya

PROGRAM

 

BBTE Bölcsészettudományi Kar (Horea utca 31.), Popovici terem

9.00 A konferencia megnyitása (dr. Szikszai Mária, a Magyar Néprajz és Antropológia Intézet vezetője,

dr. Jakab Albert Zsolt, a Kriza János Néprajzi Társaság elnöke)

 

 

09.10–10.00

Balázs Lajos: Szokáskutatásaim egyéni útjai, sajátosságai, szemlélete

Tekei Erika: A népmese a romániai magyar folyóiratokban 1948–1989 között publikált recenziók és kritikák tükrében

Vass Erika: A Magyar Unitárius Egyház Kolozsvári Gyűjtőlevéltárában található források jelentősége az unitárius népélet kutatásában

 

10.20–13.30, Popovici terem

Népszokás- és mesekutatások

Barabás László: A kalendáriumi, dramatikus népszokások, népi játékok gyűjtése és kutatása Székelyföldön II.

Bálint Péter: Nagy Olga Jakab István mesekutatásairól

Bódis Zoltán: Értelmezői stratégiák a Cifra-mesékhez kapcsolódó Nagy Olga szövegben

Nagy Gabriella: A daseinanalízis és a népmese kapcsolata Nagy Olga gyűjtései alapján

 

Médiumok

Deák Ferenc: A népi élet töredékei Kosztándi B. Katalin képein

Kedves Anett: Andory Aladics Zoltán (1899-1990) vizuális reprezentációi. Kísérlet egy életpálya rekonstrukciójára

Tasnády Erika: A széki média negyedszázada

Keszeg Vilmos: Médiafolklór. Definíciós kísérletek

Burus János: A Kútfő című néprajzi diáklap története

 

10.20–13.30, 39-es terem

Forrásértelmezések

Czégényi Dóra: Etnobotanikai kutatások és eredmények a Népismereti Dolgozatok tükrében

Miklós Alpár: Pionírfüzetek és -expedíciók: iskolai kirándulások, amatőr néprajzi gyűjtések a szocialista évek Romániájában

Vajda András: Egy Maros menti településről 1940-ben készült gazdasági felmérés néprajzi tanulságai

Nagy Ákos: A romániai kollektivizálással kapcsolatos adatok a Kriza János Néprajzi Társaság kézirattárában

Nagy Zsolt: A magyar gyümölcskultúra történeti, néprajzi szemléletű vizsgálatának tudomány- és kutatástörténete (1667-2015)

Gatti Beáta: Kánonalkotási törekvések a bukovinai székelység irodalma kapcsán

D. Haszmann Orsolya: Intézményteremtés – A csernátoni Haszmann Pál Múzeum kapcsolathálója 1970-től a rendszerváltásig

 

Kriza János Néprajzi Társaság székháza (Mikes/Croitorilor utca 15.)

15.20–15.30

A Képek és értékek. Erdély néprajzi értékeinek képi reprezentáció című kiállítás megnyitása (Jakab Albert Zsolt)

 

15.30–18.30

Kutatók, intézmények, egyéniségek

Tánczos Vilmos: Erdélyi Zsuzsanna és Erdély

Szakál Anna: A Faragó-kultusz és ami mögötte van. Kritikai jegyzetek egy filológusi életmű margójára

Csibi László: Teleki Samu kelet-afrikai expedíciójának képi hagyatéka

Szőke Renáta: Ki volt Jenei Sándor?

Szűcs Brigitta: Kalló Ferenc kéziratos füzetei

Tatai Orsolya: Adatok a huszadik századi erdélyi orvostörténethez. Orvosképzés Marosvásárhelyen

Doszlop Imre Lídia Naómi: Múlt-Jelen-Jövő – A Küküllőpócsfalvi Hagyományőrző Tájházban

Karácsony-Molnár Erika: Nekem a hangomat a Jóisten adta" – egy mezőségi énekes asszony

Örsi Julianna: Kolozsvári iskolai és családi kötődés szerepe a kunsági értelmiség életpályájában

 

A rendezvény támogatói: Communitas Alapítvány, Bethlen Gábor Alap, Erdélyi Értéktár.


Kapcsolódó


» A konferencia programja
» Beszámoló a konferenciáról