Néprajzi örökség – kulturális örökség. A kolozsvári (romániai magyar) néprajzkutatás története: intézmények, mozgalmak, életpályák

2013-10-18 de. 9.50 óra

Helyszín: BBTE Bölcsészkar, Popovici terem (Horea u. 31. sz.)
Szervező: BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézete – Kriza János Néprajzi Társaság – KAB Néprajzi és Antropológiai Szakbizottsága – EME Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztálya

Konferenciát szerveznek a kolozsvári szakintézmények.

 

Program

 

 

 

9.40–9.50 Érkezés

9.50 A konferencia megnyitása

 

10.00–12.00

Pozsony Ferenc: Táji kutatások a szokásvizsgálatokban

Barabás László: A kalendáriumi, dramatikus népszokások, népi színjátékok gyűjtése és kutatása Székelyföldön, 1840-1990 közötti másfél évszázadban

Czégényi Dóra: Szelektív látkép: a szilágysági hiedelmek 19. századi megjelenítése

Tekei Erika: Néprajztudomány, néprajztudós a Korunk második folyamában megjelent írások tükrében – 1957–1989

 

Szünet

 

12.00–13.00

Tánczos Vilmos: Petrás Incze János szellemi és tárgyi öröksége

Eleonora Sava – Maria Candale : Profesorul Nicolae Bot si Cercul Studenţesc de Folclor de la Cluj

Tasnády Erika: Sebestény Dobó Klára bemutatása

 

Szünet

 

KJNT, Croitorilor (Mikes) u. 15. sz.

15.00–17.00

Vajda András: A romániai magyar néprajzkutatás a Romániai Magyar Irodalmi Lexikon szócikkeinek tükrében

Tötszegi Tekla: Kelemen Lajos és az Erdélyi Nemzeti Múzeum Néprajzi Gyűjtőtársasága

Egyed Emese: Cancellista mint vőfély (Erdély, 1758)

Kali Kinga: Kulturális stratégiák: armenizmus és neoarmenizmus

Szőcsné Gazda Enikő: A kutatástól a tömegmozgalomig: az 1930-40-es évekbeli szőttesmozgalom Székelyföldön

Keszeg Vilmos: Az 1906-os tordai iparkiállítás: a hazai ipar pártolására szervezett mozgalom

 

18.00 A KJNT közgyűlése

 

A rendezvényt az RMDSZ Communitas Alapítvány támogatja.