Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Vásárhelyi tömlec


Gyűjtő: Ráduly János
Gyűjtés helye: Kibéd
Közlő: Ráduly János
Közlés ideje: 1979
Megjelenés helye: Ráduly 1979: 83/ 26. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Majlát Józsefné Ötvös Sára, KibédSzöveg

1.    Vásárhelyi tömlec szürkére van festve,
       De sok édesanya sírva jár előtte.
       Ne sírjatok, anyák, úgy kell annak lenni,
       Minden jó családból egynek rossz kell lenni.

2.    Testvérek, rokonok, de hűtlenek vagytok,
       Beteg ágyaimba meg se látogattok.
       (De) Haza fogok menni, meg fogom köszönni,
       Páratlan szótokér párost fogok adni.Megjegyzés

    24-26. Minden jó családban (Az újszéki fegyház, Fütyöl a szél, fütyöl, Vásárhelyi tömlec)
    E ballada egyes motívumai Vargyas Lajos összefoglalásában több rabének szövegében is előfordulnak. Mintegy 20 variánsáról ad hírt (Vargyas, II. 725.). Seprődi nem jegyezte le, hat újabb változata Ráduly: 62-67. sz. Ebből a 62. sz. az Ötvös Sára szövege.
    Az ének megtanulásának körülményeiről ezt mondta: „Az már igaz, hogy még csak leányka vótam, akkor tanoltam. A kereskedőnél szógáltam, s jöttek haza az emberek Parajdról a Józsefnapi vásárból. Bejöttek a bótba, s kértek szilvóriumot, hogy igyanak. Ahogy illogattak, mondta az egyik ember, égy idegen, hogy né, a testvérem hét éve bé van zárva, s nem tudtunk semmit rolla. MOst levelet kűdött, s ez az ének vót benne. Akkor elkezdte fúni, hogy »Fütyöl a szél, fütyöl«. Én hamar megtanoltam. Elfújtam aztán elégszer, sokszor uramnak is, mikor ittas vót, s akarta, hogy énekeljek neki.” A faluban nagyon népszerű volt, a fonóban, a kukoricahántóban, a mezőn gyakran énekelték. Ma inkább a magyar ajkú cigányok kedvelik.
    A ballada mgvát, lényegét tulajdonképpen a 24. számú változat első versszaka hordozza, ez a része a legismertebb, a legtöbben a faluban csak ennyit is tudnak belőle. Ötvös Sára mindhárom változatában előfordul, szinte szó szerint. A többi versszak jórészt vándorstrófa: a leggyakrabban a rabénekek és keservesek szövegformuláiként fordulnak elő. Ötvös Sára a 24. sz. változatot romlott dallamára énekelte, a 25-26. sz. variánsok dallama pedig megegyezik a Repülj, madár, repülj (19.) kezdetű rabének dallamával. „Ugyanegy az énekje, csak ez valami más rabtól lehet jőve” - mondta Ötvös Sára.

(Ráduly 1979: 130-131.)