Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

A balladatárról


A Balladatár szöveganyagának bővítése, gazdagítása, valamint informatikai hátterének átalakítása és javítása 2016–2017-ben, az MTA Domus szülőföldi csoportos pályázata keretében valósult meg. Az erdélyi és a moldvai magyar balladatár bővítése és fejlesztése című pályamunka alapja a 2014–2015-ben, az Nemzeti Kulturális Alap támogatásával kiépített rendszer.

 

A digitális balladatárban az érdeklődők tájékozódását számos keresési lehetőség segíti: rákérdezhetnek a gyűjtés helyére, a balladák típusaira, szövegeire, dallamaira, gyűjtőire, a nyomtatásban megjelentetett változatok bibliográfiai adataira, a kéziratban maradt variánsok pontos levéltári jelzetére stb.

 

A projekt felelős vezetője: dr. Pozsony Ferenc.

A projekt szakmai irányítója és a digitalizálás vezetője: dr. Jakab Albert Zsolt.

Főmunkatárs: Nagy Ákos, Tatár Erzsébet Tímea

Munkatársak: Bakos Áron, Balogh Dániel János, Kusnyír Éva, Kürtösi Enikő, Lakos Zsuzsanna Julianna, Nagy Adrienn, Pajor Katalin, Pulszter Zsuzsanna, Simon Krisztián, Erdei Virág Regina, Vass Noémi

 

Támogató: MTA Domus, Nemzeti Kulturális Alap.

Partner: Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriterion Könyvkiadó.

Szakmai partner: BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet.

 

Feltöltött gyűjtemények

 

ALBERT Ernő

1973 Háromszéki népballadák. Albert Ernő és tanítványai gyűjteménye. Faragó József bevezetőjével és jegyzeteivel. Szerkesztette Albert Ernő és Faragó József. A dallamokat magnetofonszalagról lejegyezte és sajtó alá rendezte Szenik Ilona. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest

2004 A halálra táncoltatott leány. Csíki népballadák. Közreadja Albert Ernő. A dallamokat magnetofonszalagról lejegyezte és sajtó alá rendezte Szenik Ilona. Albert Kiadó, Sepsiszentgyörgy.

 

ALMÁSI István

1979 Szilágysági magyar népzene. A dallamokat átnézte Jagamas János. A kottarajzokat László Attila készítette. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest

 

BURA László

1978 Szatmári népballadák. Munkatársaival gyűjtötte, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta Bura László. A dallamokat magnetofonszalagról lejegyezte Albert György és Orosz Márta. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest

 

FARAGÓ József – JAGAMAS János (szerk.)

1954 Moldvai csángó népdalok és népballadák. A Folklór Intézet Kolozsvári Osztályának gyűjteményéből. A bevezető tanulmányt Jagamas János és Szegő Júlia közreműködésével írta Faragó József. Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó, Bukarest.

 

JAGAMAS János (közzéteszi):

1984 Magyaró énekes népzenéje. Egy Felső-Maros menti falu magyar néphagyományaiból. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest

 

KALLÓS Zoltán

1971 Balladák könyve. Élő hazai magyar népballadák. Kallós Zoltán gyűjtése Szabó T. Attila gondozásában. A dallamanyagot Jagamas János, a népköltészeti részt Szabó T. Attila ellenőrizte. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest.

 

KANYARÓ Ferenc

2015 Erdélyi népballadák és epikus énekek 1892–1905. Kritikai kiadás. Kanyaró Ferenc szétszóródott hagyatékát összegyűjtötte, szerkesztette, bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel közzéteszi Olosz Katalin. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár.

 

KONSZA Samu

1957 Háromszéki magyar népköltészet. Konsza Samu gyűjteménye. Szerkesztette és a bevezetőt írta Faragó József. A kezdő- és a zárórajzokat F. Halay Hajnal készítette. Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó, Marosvásárhely.

 

KRIZA János

1863 Vadrózsák. Székely népköltési gyűjtemény. Első kötet. Szerkeszti Kriza János. Stein János Erd. Muz. Egyleti könyvárus bizománya, Kolozsvártt.

2013 Vadrózsák. Erdélyi néphagyományok. Második kötet. Kriza János és gyűjtői körének szétszórt hagyatékát összegyűjtötte, szerkesztette, bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel közzéteszi Olosz Katalin. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár.

 

LŐRINCZ József
2014 Székelypetki népballadák. Gyűjtötte: Lőrincz Ilona és Lőrincz József. Bevezető tanulmány és jegyzetek: Lőrincz József. Top Invest Könyvkiadó, Székelyudvarhely.

 

POZSONY Ferenc

1984 Álomvíz martján. Fekete-ügy vidéki magyar népballadák. Gyűjtötte, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta Pozsony Ferenc. A dallamokat lejegyezte és a zenei részt gondozta Török Csorja Viola. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest

1994 Szeret vize martján. Moldvai csángómagyar népköltészet. A klézsei Lőrinc Györgyné Hodorog Lucától gyűjtötte, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta Pozsony Ferenc. A dallamokat hangszalagról lejegyezte és sajtó alá rendezte Török Csorja Viola. (Kriza János Néprajzi Társaság Könyvtára, 2.) Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár.

 

RÁDULY János

1975 Kibédi népballadák. Gyűjtötte, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta Ráduly János. A dallamokat hangszalagról lejegyezte Kusztosné Szabó Piroska. A népköltészeti részt Faragó József, a dallamokat Jagamas János ellenőrizte. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest.

1979 Elindultam hosszú útra. A kibédi Majlát Józsefné Ötvös Sára népballadái. Gyűjtötte, bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel ellátta Ráduly János. A dallamokat hangszalagról lejegyezte Kusztosné Szabó Piroska. A lejegyzést ellenőrizte Jagamas János. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest.