Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

[Tizenhat esztendős voltam]


Gyűjtő: Filep Elek
Gyűjtés ideje: 1866
Gyűjtés helye: Udvarhelyszék
Közlő: Kriza János
Közlés ideje: 2013
Megjelenés helye: Kriza János 2013: 180/49. sz.

Szöveg

Tizenhat esztendős voltam,
Mikor elébb lovat loptam;
Loptam harminczhárom lovat...
Még se pengettem a vasat. ||

A főbiró háborgatott,
Lopnék neki egy pár lovat,
Beszállítnám udvarára,
Megis hinna vacsorára.

Nyisd ki rozsám a kapudat,
Hogy vigyem bé paripámat;
Csinos kantár a fejébe,
Barna ficzkó a nyeregbe.

Egy éjszaka elaludtam,
A vármegye réám ronta;
Ki fokossal, ki baltával,
Ki két águ vasvíllával.

De én se vettem tréfára,
Felugrottam paripámra,
Elvágtattam csonka várra. . .
Barna babám udvarára.

Nem szánt-vet az égi madár,
Mégis eltartja a határ, ||
Én se szántok, én se vetek,
Mégis bú nélkűl elélek.

Tele a zsebem bankóval,
Az istálom lopott lóval,
Eladom a lopott lovat,
Veszek vélle igaz lovat.Megjegyzés

Kéziratból: Filep Elek1866­–1867–Ms: 1–2. oldal és EA 10512: 1.

A Néprajzi Múzeum Etnológiai Archívumában található Filep Elek-kéziratcsomó két Kriza Jánosnak írt levelet őriz a dévai alügyésztől. Először 1866. júniusában jelentkezett Krizánál, akkor székelyföldi gyűjtést küldött a Vadrózsák második kötete számára. Másodszor 1867. április 18.-ról keltezett levele társaságában Hunyad megyében gyűjtött kis kollekcióval jelentkezett. A székelyföldi gyűjtésnek a lapjai különsodródtak egymástól. A Filep Elek 1866–1867–Ms címen emlegetett kéziratban csak az első lapja maradt fenn; ezen olvasható a Tizenhat esztendős voltam kezdetű betyárballada öt és fél strófája, a ballada vége pedig (az utolsó hat sor) az EA 10512 jelzetű kézirattöredékből került elő. Ebből a töredékből derült ki, hogy Filep Elek udvarhelyszéki adatot rögzített.

A szöveg csak jóindulattal nevezhető balladának, inkább betyárballadai elemeket tartalmazó epikus ének.

(Olosz Katalin jegyzete; Kriza János 2013: 640.)