Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Szűcs Máris


Gyűjtő: ismeretlen
Gyűjtés ideje: ismeretlen
Gyűjtés helye: Medesér
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 203/60. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ismeretlenSzöveg

1. Este van, este van, hétre jár az óra,
Minden eladó lány indul a fonóba.

2. Szegény Szűcs Máris is oda indul vala,
De az ég felette hamar béborula.

3. Béborult, béborult, be is alkonyodott,
Szegény Szűcs Márisra végpusztulást hozott.

4. Elment a fonóba, leült egy lócára,
Kihívta egy legény csak egy minutára.

5. Szegény Szűcs Márisnak itt van élte vége:
Pirosra festette földet az ő vére.

6. Lányok, lányok, lányok, rajtam tanuljatok:
Irigy legényekkel ne barátkozzatok!

7. Mert ha barátkoztok, így lészen sorsotok:
Kedden virradóra eláll a szavatok.Megjegyzés

 Szűcs Marist először Erdélyi közölte. (Magyar Népd. és Mondák[!], I. 378.) Szebb változata Háromszékről Magyar Népkölt. Gyűjtemény I. 212. és III. 102. lapján. Dallama Színi Károly gyűjteményében: A magyar nép dalai és dallamai. II. kiad. Pest, 1872. 74. l. Színi dicséri csendes és siralmas eredeti magyar dallamát, s azt mondja róla, hogy Sárospatak vidékének minden kunyhójában dalolták az ő idejében.
 Eredete e balladának 1822-re tehető: ekkor halt meg Szűcs Marcsa Mezőcsáton titokzatos halállal. Új Péter népies verselő megénekelte a szép lány gyászesetét egy lírai részletekkel telt elbeszélésben. A felkapott műből alkotott a nép kerek balladát, mely Mezőcsátról az Alföldre, innen Székelyföldre különböző változatokban terjedt el.
 Vikár Bélának sikerült 1896 telén e ballada eredetét így földeríteni. Számot ad erről s a kifejlett, szebb változatokkal az eredetit egybeveti az Ethnographia 1905. évi 5. füzetében. A kevésbé ismert változatok Vikár szerint ezek:
 Lőrincfalváról Kálmány Lajos alföldi gyűjtésében: Szeged népe III. 216–7. l. Szőregi változat uo. III. 8. Palóc változat M. Nyelvőr, XIII. 48. Még van ezeken kívül egy-két messze eltérő s csak távolról rokon változat is, miket szintén tárgyal Vikár az Ethnographiában.
 A felsoroltakon kívül még sok helyen találjuk változatát vagy vonatkozást e szép balladára. Egyik hosszú, 18 szakos változatát Limbay is közzétette gyűjteményében (VI. 139–42.) dalával együtt, mely külföldön is elterjedt. Rövid változatát és három töredékét a Mátyusföldről közli nótástul Kodály Zoltán. (Ethnographia 1905. 300–1.) Pap Gyulánál is megvan (Palóc népkölt. 10–15. l.) Göcsejben is ösmerik. (Kőváry Béla, Göcseji népdalok, 24–25.) Legtökéletlenebb változata Sebestyén Gyula szerint: Benedek Elek Székely Tündérországában. (Vö. Egyet. Phil. Közl. 1889. 410.)
 Az itt közöltek e ballada Erdélyben elterjedését világítják meg újabb változatokkal. Ezeket tanítványaim gyűjtötték össze a szép Székelyföldön .

(Kanyaró 2015: 204.)

60. Szűcs Máris (Medesér)
Lelőhely: KANYARÓ Ferenc 1906b: 232. lap, 1. sz.

60.1. A ballada szövege kéziratban: AKKvár–MsU 2200/F: 16. lap. Kanyaró Ferenc kézírása. Kevés módosítással ezt a szöveget közölte Kanyaró az Ethnographia 1906/4. számában, csak ott kétsoros strófákra tagolta az egész balladát.
A módosításokat felső indexben közöljük.

Szűcs Máris

1. Este van már hétre jár az óra
Minden eladó lány indul a fonóba.
Szegény Szűcs Máris is oda indul vala,
De az ég felette hamar beborula.

2. Beborult, beborult, be is alkonyodott,
Szegény Szűcs Márisnak Márisra végpusztulást hozott.
Utolsó estvéjén elment a fonóba, Elment a fonóba, leült egy lócára
Kihívta egy legény csak egy minutára.

3. Szegény Szőcs[!] Márisnak itt van élte vége
Pirosra festette földet az ő vére.

4. – Lányok, lányok, lányok, rajtam tanuljatok:
Ilyen Irigy legényekkel ne barátkozzatok!
Mert ha barátkoztok, így lészen sorsotok,
Kedden virradóra eláll a szavatok.

(Medesér, é. n., gy. n.)

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 632.)