Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Szőcs Máris


Gyűjtő: Lieblich Miklós
Gyűjtés ideje: 1895/96-os tanév
Gyűjtés helye: Kercsed
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 204-205/61. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

kercsedi öregasszonySzöveg

(töredék)

1. Leányok, leányok!
Rólam tanuljatok:
Későn a fonóba
Guzsalyt ne hordjatok.

2. Mert ha guzsalyt hordtok,
Úgy lészen dolgotok:
Szeredán délután
Eláll a szavatok.

3. A szegedi csárda
Körül van sáncolva,
Szegény Szőcs Máris nak
Ott történt halála.

4. Főjtől való fája
Rézből van csinálva,1
Piros pántlikával
Ki van bokrétázva.2Megjegyzés

1. Főtől való… Vesd össze: kő-fejfa.

2. Szőcs Marcsa gyászesetét, kit hűtlen elhagyott szeretője a fonóban gyilkolt meg, már Erdélyi János közli Borsodból és Gömörből. Két újabb változatát adja Háromszékből a Népkölt. Gyűjt. I. 212. és III. 102–103.l. Itt bemutatott töredékünk mintegy áthidalja a különböző feldolgozású változatokat, s egyúttal rámutat azon útra is, melyen e messze földön keletkezett ballada a székelyek közt elterjedt.

 

61. Szőcs Máris (Bágyon–Kercsed)
Lelőhely: EA 2276: 96. lap, 56. sz. Kanyaró Ferenc kézírása.

61.1. A ballada Ethnographiában közölt szövege: KANYARÓ Ferenc 1906b: 234. lap, 4. sz.
 Kanyaró Ferenc jegyzete: „Szőcs Máris e tanulságos befejezése az aranyosszéki Bágyonból került a szomszéd Kercsedbe. Itt egy öregasszony, Homlódi Zsuzsánna névtelen változatát énekelve, a befejezést Szőcs Máristól kölcsönözte, s úgy toldotta meg, hogy az sokat mondó legyen. Szőcs Máris ez ismeretlen változatát nem sikerült a maga egészében megkapnom; pedig az alliteráció szabályos alkalmazása feltűnt előttem, s értékes, sőt érdekesnek tartom e máig lappangó népballadát. Tanítványaim szerint a bágyoni öregasszonyok ma már csak egyes csekély részleteire emlékeznek a lánykorukban kedvvel énekelt balladának.”
 Tekintettel arra, hogy Kanyaró A megesett leány balladájának kercsedi változatát Lieblich Miklósnak „köszönte” egy feljegyzésében, kétségtelen, hogy Szőcs Máris balladáját is Lieblich Miklós jegyezte le együtt a kercsedi Homlódi Zsuzsánnával.

Szövegeltérés a kézirattal szemben:

4. versszak 1–2 sora: Főjtől való fája / Rézből van csinálva Főtől való fája/ Rézből van rovázva

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 633.)