Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Szeredai fogházban


Gyűjtés ideje: 1896-04-17
Gyűjtés helye: Backamadaras
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 402/217. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ismeretlenSzöveg

1. Nem arról hajnallik, amerről hajnallott:
Magam sorsa1 felől szomorú hírt hallok.
Szerencsétlen sorsa én szegény fejemnek.
Árad napról napra bánatja szívemnek.

2. Szeredai bírák huszonnégyen vannak,2
Mind a huszonnégyen rólam törvényt szabnak.
A huszonötödik írja a levelet,
Egy szép barna kislány diktálja nevemet.

3. Ne diktáld nevemet, az Istenre kérlek!
Az Istenre kérlek, hadd meg életemet,
Szegény Dáncsi András szerette a táncot;
De most mindenfelől zergeti a láncot.

4. Szeredai törvény nagy fogháza alatt
Sok jó édes anya sűrű könnyet hullat.
Ne sírj, anyám, ne sírj: ennek így kell lenni.
Minden nemzetségből egynek rab kell lenni.

5. Rab vagyok, rab vagyok, rabláncot hordozok.
Rabláncot hordozok, szabadulást várok.
Szállj le páva, szállj le a fogház falára,
A szegény raboknak szabadulására!3Megjegyzés

1. Mindkét helyen [a következő sorban is]: sorsom.

2. A 2. és 4. strófát vesd össze Ethnographia, 1900. évf. 33. l.

3. A befejező strófát lásd Erdélyinél: Népdalok és mondák, I. 52–53. Vesd össze M. Népköltési Gyűjt. I. 193–194. II. 32. stb. A páva „szabadító madár” s népköltészetünkben a közel kiszabadulást jelenti. Erdélyi id. m. I. 475. Arany–Gyulai: III. 43.

(Kanyaró 2015: 402.)

 

217. Szeredai fogházban (Backamadaras)
Lelőhely: KANYARÓ Ferenc 1909: 341. lap.

217.1. A rabének eredeti lejegyzése: MUEKvGyLtár 40. csomag. Backamadarasi Szőcs József kézírása. A rabéneket a Megesett leány típusú balladával együtt (a ballada végéhez csatolva) jegyezte le Szőcs József. (L. a Szerelmi balladák 78. számú adatát és annak jegyzetét.) Szőcs József prózaként jegyezte le a szöveget. Kanyaró a nyelvjárásra utaló szóalakokat köznyelvire cserélte, egy helyen egy félsor megismétlésével kiegészítette a csonka verssort, az utolsó két sort kihagyta.
 „Nem arol hajnalik a meről hajnalot magam sorsom felől szomoru hírt halak hallok: szerencsétlen sorsom én szegény fejemnek árad naprol napra bánatja szívemnek:
 Szeredai törvény bírák huszan négyen huszonnégyen vanak mind a huszan négyen huszonnégyen rolam törvényt szabnak a huszon őtödik írja a levelet egy szép barna kis lány diktáljo diktálja nevemet ne diktáld nevemet az istenre kérlek Az istenre kérlek had meg életemet szegény Dánczi András szerete a tánczot de most minden felől zergeti a lánczot
 szeredai törvény nagy tornácza fogháza alat sok jo édes anya sűrű kőnnyet hulat ne sírj anyám ne sírj ennek így kel lenni minden nemzetségből egynek rab kel leni rab vagyok rab vagy[!]vagyok rab lánczot hordozok rab lánczot hordozok szabadulást várok szálj le, pávo páva szálj le a fogház falárol falára a szegény raboknak szabadulásáro szabadulására: sajnáltolok rozsám a még meg csaltalak a már a jó isten viseje gondodott. Ezt a két sort kihagyta Kanyaró.
 A lap túloldalán: „Irta Baczka Madarasi Szőcs Jozsef 1896. Aprilis 17 dikén irta”

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 741.)