Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Szabó Vilma


Gyűjtő: Ráduly János
Gyűjtés ideje: 1971-07-25
Gyűjtés helye: Kibéd
Közlő: Ráduly János
Közlés ideje: 1979
Megjelenés helye: Ráduly 1979: 97–98/ 43. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Majlát Józsefné Ötvös Sára, KibédSzöveg

1.    Szabó Vilma kiment az erdőre,
       S lefeküdt a diófa tövére.
       Én megláttam, kiátottam neki:
       – Kelj fel, Vilma, mer meglát valaki!

2.    Szabó Vilma nem vette tréfára,
       Beugrott a szegedi csárdába.
       – Kocsmárosné, tőtsön egy lice bort,
       Mosítsam a torkomról le ja port.

3.    Szabó Vilma nem ihatta borát,
       Kilenc zsandár benyissa ajtóját.
       Csendőrkapitány elkiátsa magát:
       – Gyertek, fiúk, mer megfogtuk Vilmát!

4.    Szabó Vilmát hat zsandár kíséri,
       Szeretője az ablakon nézi.
       – Ne nézd, babám, az én bús életem,
       Ezeket én mind érted szenvedem.

5.    Szabó Vilmát hat zsandár vallassa,
       Szeretője az ajtón hallgassa.
       – Valld ki, Vilma, minden bűneidet,
       Hova tetted három szép gyermeked?

6.    – Egyet tettem diófa tövébe,
       Másodikot Tisza fenekébe.
       Harmadiknak én gyilkosa lettem,
       Azért tudom, örökre rab lettem.

7.    – Ugyan, Vilma, nem fáj-e a szíved,
       Hogy eltetted három gyermekedet?
       – Hogyne fájna, mikor majd meghasad,
       Életemig zergetem a vasat.

8.    Szabó Vilma lilaszín szoknyája
       Megakadt a tömlec rostélyába.
       – Csendőrkáplár, arra kérem magát,
       Akassza ki lilaszín szoknyáját.

9.    Szabó Vilma cúgos topánkája
       Benn maradt a tömlec rostélyába.
       – Csendőrkáplár, arra kérem magát,
       Adja ki ja Vilma topánkáját.Megjegyzés

A gyermekgyilkos anya (Szabó Vilma)

Balladánk tulajdonképpen a régi stílusú Szabó Erzsi-ballada újrafogalmazása, ezért Vargyas Lajos a klasszikus balladák sorában tárgyalja. Mind nyelvi megformálása, mind dallama azonban az újabb stílus jegyeit hordozza magán. Az egész magyar nyelvterületen aránylag egységes dallammal fordul elő. Eddig lejegyzett variánsainak száma 266 (Vargyas II. 262.). Seprődi 1913-ban közölte az első kibédi változatot (Seprődi, 426.; Marosszéki, 43; ESzD, 16.). Újabb kibédi változatok: Ráduly, 117–119. sz. és 180–182. sz. Ebből a 117. sz. az Ötvös Sára változata.

Ötvös Sára az édesanyjától tanulta, de arra is emlékszik, hogy Seprődi János 1908-ban fonográfhengeren is megörökítette. „Leányka vótam, mikor jött Seprődi hozzánk, vót neki egy tőcséres gramofonja, s abba vette fel az énekeket. Ezt a Szabó Vilmát is akkor adták le neki. Aztán táncolni kellett a fiataloknak, olyan táncokot lecsaptak, hogy porzott a hely. Vígat, szomorút, mindenféle táncokot kellett járni, lassú csárdást, forgatóst, még csűrdöngölőst is. Ezeket a masina mind felvette.” Seprődi azt írta balladánkhoz kapcsolódó megjegyzéseiben, hogy ez az ének „ma a nép közt divatosnak mondható”. Nos, ez a népszerűség máig sem csökkent. Nemcsak az öregek, a legfiatalabb nemzedék is jól ismeri. Főleg a nők körében kedvelt. Ötvös Sára egyik legkedveltebb éneke, gyakran énekli ma is. Inkább otthon fújja, munka közben.

Szép, terjedelmes változat az Ötvös Sáráé, a típus minden jellegzetes motívumát tartalmazza. Az újbóli énekléskor alig változtatott a szövegen. Az első versszakban a 3. sorban történt módosítás: az Én megláttam helyett Odamentem kifejezés került. A 2. versszakban ez a sor: Mosítsam a torkomról le ja port így alakult át: Hadd mosítsam torkomról le ja port.

Dallama félnépi.

 

(Ráduly 1979: 136–137.)