Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Szabó Terézsi


Gyűjtő: Barabás István
Gyűjtés ideje: 1895
Gyűjtés helye: Kálnok
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 334-336/147. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ÖregasszonySzöveg

1. – Hej, Szabó Terézsi!
Ne ágálj hiába!
Ne hidd, hogy te szép vagy,
Sem módos, sem ügyes.
Az én leányomnak
Tizenkét fersingje,
S a ládában arany,
Sárga, mint a mocsár:1
Bukuresti arany!

2. Hallja ezt Szabóné,
Kiáll az utcára,
S torkaszakadtából
Odakiabálja:
– Nem is olyan cégér
Az én jó Terézsim,
Mint a cafra lányod!

3. Nem szól rá Csekéné
Bémegy a házába,
Tüzet rak egyszerre
S bosszút forral rajta.
– Édes komámasszony!
Jöjjön csak egy szóra:
Van mézes pálinkám,
Van tokány, lapótya.2 ||

4. Esznek, iddogálnak.
– Legyen szerencsés a
Kied belépése!
Legyen szerencsés a
Kied kimenése!
– Adja a jó Isten!
– Adja a jó Isten!
A leányom éppen
A fiúkhoz való…

5. Igen, de nem hagyja
Azt a Szabó Trézsit.
Úgy szereti, érte
Majd kétségbeesik.
Nem hagyja, nem hagyja!
– Dehogy el nem hagyja!…

6. Elhagyta, elhagyta,
Valóban elhagyta:
Csúnya pletykát fogtak
A szegény leányra.
Elhagyta, elhagyta
Haragból elhagyta,
S a Cseke-leánnyal
Lakodalmát tartja.

7. Bokrétás lovakkal,
Csengő szerszámokkal
Hajtanak az úton.
– Szabóék utcáját
Jobb, ha kikerüljük.
– Csak azé’t sem. Lám, hogy
Pukkannak mérgikben.

8. A nagy Nápoleon
Nótájával hajtnak
Szabó háza előtt.
Látja ezt Terézsi
Könny tódul szemébe:
– Az ártatlan könnyem
Verjen meg örökre!

9. Meg es, meg es verte:
Kezdett fonnyadozni
Vőlegény ott helyben:
Egy esztendő múltán
Lakodalma napján
Ki volt nyújtóztatva.3Megjegyzés

1. Megsárgul néha a hinártól

2. Vastag palacsinta

3. Barabás István nevű VIII. oszt. tanítványom írta le 1895-ben egy öregasszony előadása után, ki e balladát énekelni is tudta, de azért énekét mégis csak menye segítségével lehetett kiegészíteni. – A tartalom s főleg az elbeszélés hangja feltűnően hasonlít Szolga Márishoz, mely székely ballada Erdővidékről került a Kisfaludy Társaság gyűjteményébe. Lásd Arany–Gyulai: Népkölt gyűjt. III. 89–92. l. A befejezéssel rokon vonást találunk ugyanott 83. l. – Aligha teljesen népies eredetű.

(Kanyaró 2015: 334-336.)

 

147. Szabó Terézsi (Kálnok)
Lelőhely: EA 2276: 126–128. lap, 81. sz. Kanyaró Ferenc kézírása.

147.1. Az ének eredeti lejegyzése Barabás István VIII. o. t. kézírásában: MUEKvGyLtár 18. és 51. csomag. Gyűjteményének XIII. darabját Barabás István a 10–11. lapra írta. A két lap elsodródott egymástól, ma az ének első fele a 18. csomagban található, a második fele az Elhagyta, elhagyta… sortól (6. vsz. 1. sora) az 51. csomagban kapott helyet. – Kanyarónak alig-alig kellett beavatkoznia a diák által leírt szövegbe. Az 5. versszak első sorában a családnevet Szabónéról Csekénére változtatta – a történések logikájának megfelelően. – Kanyaróval egyetértve: az ének műköltői eredetéhez nem fér kétség.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 708.)