Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Szabó Erzsi


Gyűjtő: Kallós Zoltán
Gyűjtés ideje: 1955
Gyűjtés helye: Gerlén
Közlő: Kallós Zoltán
Közlés ideje: 1971
Megjelenés helye: Kallós Zoltán 1971: 181–186/48. sz.

Szöveg

Szegén Szabó Erzsi
Mind elveszté magát:
Az asztagos kerbe
Az ő kicsi fiát

Aprán összevágta,
Csihán közé hánta,
Csihán közé hánta,
Disznyóknak ajálta.

Királyúrcfi, István,
Az ablakról látta
Ennek küs gyermeknek
Keserves halálát.

Hamar kűtte vala
Ő az katanáit,
Lefogatta Erzsit,
Rekeszbe vitette,

Rekeszbe vitette,
Talpig vasba tette.
Meghallta jaz anyja
S az ő édesapja.

Futnak a rekeszhez:
Lássák meg lyányukat.
Odaért az anyja,
Kérdi az ablaknál:

„Erzsim, Szabó Erzsim,
Élsz-e vaj meghottál?”
„Élek, édesanyám,
De immá sok nincsen,

Szorítnak a vasak,
Szűvemet teszik el.
Anyám, édesanyám,
Azt láttam álmomba’:

Két sing selyemsinor
Fejem fölött jára,
Két fekete holló
Körme közt hordozta.”

„Erzsim, édes Erzsim,
Az a te halálod:
Két fekete holló,
Az lesz a halálod.

De hát ne sírj magad,
Ne sírj, s ne keseregj,
Meek a királyhoz:
Kérlek ki tégedet.”

El es ment az anyja,
Elment a királyhoz,
Kérje ki leányát,
Kérje ki rekeszből.

Térgyre ese szegén,
Szegény édesanyja,
Úgy fog könyörgeni
Ő a király előtt:

„Királyúrcfi, István,
Essék meg a szüved,
Essék meg a szüved,
Csapd ki leányomat!

Csapd ki a rekeszből!
Szorítsák a vasak,
Szorítsák a vasak,
Majt mingyá’ vége lesz.”

„Nem csapom, nem csapom,
Nem tudom kicsapni,
Met halálétt halált
Igyértem én neki,

Hogy nem sajnálta meg
Az ő kicsi fiát,
Hogy tudta megölni,
Aprán összevágni,

Aprán összevágni
S disznóknak ajálni.
A nem édesanya,
Ki megöli fiát.

Szenvedjen ő es már:
Halálétt egy halált.”
Odaért az apja,
Oda a rekeszhez.

Kérdve kérdezgeti:
„Erzsim, édes Erzsim,
Élsz-e vaj meghottál?”
„Élek, édesapám,

Élek, édesapám,
De immá sok sincsen,
Szorítnak a vasak,
Szűvemet teszik el.”

„Ne sírj, fiam, ne sírj,
Ne sírj s ne keseregj,
Met megyek királyhoz,
Kérlek én ki téged.”

Akkor abb’ a helybe’
Odaér a bátyja,
Kérdi az ablaknál:
„Húgom, édes húgom,

Húgom, édes húgom,
Élsz-e vaj meghóttál?”
Nem tuda már szólni,
Nem neki az húga:

Akkor mene már ki
Belőle a lelke.
Akkor abb’ a helybe
Futa az királyhoz.

Hát mit láta ő ott:
Apját s anyját sírva.
Térgyen könyörgöttek:
Engedjék ki lyányik!

Akkor mondja vala
Az édes bácsija:
„Királyúrcfi, István,
Kicsaphassa immán.

Immán kicsaphassa,
Met nem él ő többet.”
„Na, hát ha úgy mondod,
Menyek, hogy lássam meg,

Menyek, hogy lássam meg,
S én adjam ki nektek.”
Odamenének már,
Oda a börtönhöz.

Bémene a király,
Hát ő meg van halval.
Fődig esett anyja,
S nagy jajszókval síra:

„Istenem, Istenem,
Nincs a lyányom nekem.”
Király István úrcfi
Azt felelé néki:

„Ne sírj, asszony, ne sírj,
Ne sírj s ne keseregj,
Met nem érdemli meg,
Rontsad el szűvedet!

Met nem vót már neki,
Nem vót az a szűve,
Amelyik neked van,
Nem sajnálta fiát.

Már te nem ölted meg,
Méges hogy sajnálod,
Hogy volt az a kutya,
Hogy ő nem sajnálta,

Hogy megölje fiát,
Egyetlen egy fiát,
Hogy vitte rá esze,
Hogy ezt cselekedte.”


Megjegyzés

A fattyat szülő leányanya örök emberi tragikus története nemcsak a Duna-táji népeknél, hanem Nyugaton is feltalálható balladai tárgy. Noha a sok változatban ismert ballada egyes változatai az új balladastílus jegyeit mutatják, az újabb összehasonlító balladakutatás a ballada nem egy változatában középkori vonásokat mutatott ki. Az eddig közölt és az itt jelentkező újabb terjedelmes csángó változatok közül is a legtöbbet határozottan a régi stílusú balladák közé sorolhatjuk. Az itt közzé tett III. változatban a gyermekgyilkos leányanya és a nagy hegyi tolvaj balladája ötvöződött egybe.

Faragó—Jagamas 138—40. — Csanádi—Vargyas 557—8. — Ortutay— Kriza 779—80.

(Szabó T. Attila jegyzete; Kallós Zoltán 1971: 629.)