Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Selyem Rózsa


Gyűjtő: Kovács Gábor
Gyűjtés ideje: 1896
Gyűjtés helye: Marosvásárhely
Közlő: Olosz Katalin
Közlés ideje: 2015
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 583-584/395. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ismeretlenSzöveg

1. Selyem Rózsa elment útra,
Hosszú útra, gyászos útra.
Amint mén, egy bokor mellett
Szeretője elé termett.

2. – Megállj, bubám, hadd beszéljek,
Más országba véled menjek.
S elé áll a szeretője,
Bal kezében szekercéje.

3. – Menj innen, te útonálló,
Útonálló, gonosz rabló!
– Bubám, úgy ne beszélj hozzám!
Mér’ voltál hűtelen hozzám?

4. Több szót már nem vára erre,
A leánynak nyakát szegte.
Három napig mind keresték,
Negyedik nap már meglelték.

5. Feltették őt egy szekérre,
Elvitték a temetőbe.

6. Édes anyja csak sirassa:
– Megmondtam én neked, Rózsa,
Ne menj el a halálodba,
Ne menj el a halálodba.

7. Nem fogadtál szót te, Rózsa,
S ha nem fogadtál szót, Rózsa,
Elmentél a halálodba.

8. Ennyi volt a te életed,
Húsz évet még nem érhetted.Megjegyzés

395. Selyem Rózsa (Marosvásárhely)
Lelőhely: EA 2276: 156. lap, 104. sz. Kanyaró Ferenc kézírása.

395.1. A ballada eredeti lejegyzése: MUEKvGyLtár 50. csomag, Kovács Gábor II. o. t. kézírása.

Selyem Rozsa elment utra,
Hoszu utra, gyászos utra.
A mint mén egy bokor mellet
Szeretije elé termet.
Míg áj bobám bubám, had beszélyek,
Más urszágba viled menyek.
S eli ál a szeretije
Bal kezibe szekercije.
Meny inen te uton állo
Ugy nizel ki, mint egy Útonálló, gonosz rablo
Babám Bubám ugy ne beszély hézám
Mir voltál hütelen hézám
Tüb szót már nem vára ere
A leánynak nyekát szegte ||
Három napig mind kerestek
Negyedik nap már meg lelték
Felteték üt egy szekire,
S elviték a temetűbe.
Édes anya csak sirasa:
Megmondtam én néked Rozsa
Ne menj el a haláludba
Ne menj el a haláludba,
Nem fogadtál szot te Rozsa
S ha nem fogadtál szot Rozsa
Te mentil a halálodba.
Enyi volt a te életed
Husz évet még nem érheted.

Marosvásárhely (Helymegjelölés Kanyarótól)

 Figyelemre méltó, hogy Kanyaró gyermek-gyűjtője, aki szemmel láthatóan hadilábon állt a helyesírás szabályaival, nagy igyekezettel próbálta rögzíteni adatközlőjének kiejtését, í-ző nyelvjárását és dialektusának többi hangtani sajátosságát. Kanyaró átírta köznyelvi alakokra a tájszólási elemeket, viszont a babám szót ő cserélte át a nyelvjárási bubámra. Ezen túl egyetlen sorban változtatott az eredeti szövegen, s megkísérelte strófákra osztani.

395.2. „Biztonsági másolat”: AKKvár–MsU 2105: 396–397. lap. Ismeretlen kéz írása. – Az első versszakhoz jegyzetet fűzött Kanyaró: „Egyik változatban e szakot így éneklik:

Selyem Rózsa elindula,
Hosszú útra, másvilágba.
Amint ment egy erdő mellett,
Szeretője előtermett.

(Séllye)”

 A negyedik versszak utolsó során módosított: Negyedik nap már meg holtan lelték.
 Ebben a másolatban a balladát végig szabályos négysoros versszakokra tagolta Kanyaró. Ennek érdekében az 5. versszaktól módosítania kellett a szövegen, egy-egy sor betoldásával vagy ismétlésével alakította ki az 5–7. strófát:

5. Feltették őt egy szekérre,
Elvitték a temetőbe.
Édesanyja csak sirassa,
Csak édesanyja sirassa.

6. – Megmondtam én neked, Rózsa:
Ne menj el a halálodba!
Ne menj el a halálodba!
Nem fogadtál szót te soha.

7. S ha nem fogadtál szót, Rózsa,
Elmentél a halálodba.
Ennyi volt a te életed,
Húsz évet meg nem érhetted.*

 *„Selyem kedvelt neve a balladák hősnőinek. Lásd Selyem Sárit a M. Népkölt. Gyűjtemény III. kt. 93. l., Selyem Lidi t a székely balladákban.”

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 818–820.)