Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Sajó Pista


Gyűjtő: ismeretlen
Gyűjtés ideje: 1896 májusa után
Gyűjtés helye: Háromszék
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 425-426/237. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ismeretlenSzöveg

1. Az aradi pusztában egy kőcsárda,
Sajó Pista lova ott van elzárva.
Bársony lova oda vagyon megkötve,
Rezes kantár, rezes fék a fejébe.

2. Bársony lova a csárdába bekötve,
Rég nem ett és éhen-szomjan nyerítez.
– Ne nyerítezz, édes lovam, sokáig:
Nem hagylak el koporsóm bezártáig.

3. A szolgáló beszalad nagy ijedve:
– Né, amott jő kilenc zsandár fegyverbe.
Sajó Pista se vette ezt tréfára,
Nyerget teszen Bársony lova hátára.

4. Sajó Pista bársony lovát nyergeli,
Komiszárus harminchárom kergeti.
Sajó Pista ezt se veszi tréfára:
Felugratott Bársony lova hátára.

5. Reá néz a harminchárom zsandárra
És kiugrat az aradi1 pusztára.
Lova lába megbotlott egy gödörbe,
S ott megfogták a zsandárok fektébe.

6. Zsandár uram, kérem a nagy istenre:
Tekintsen fel a csillagos egekre!
De a zsandár nem hallgatott szavára,
Ezen szóra2 belélőtt a lábába. ||

7. Mikor Pistát kötözik a kocsiba,
Kérdi tőlük: hol az ő kedves lova.
Azt feleli neki zsandárkapitány:
– Ne félj, Pista! Nem jársz többé paripán.

8. Megizenem az én feleségemnek:
Gondját viselje ő gyermekeimnek.
Mind a kettőt iskolába jártassa,
Se bojtárnak, se csikósnak ne adja.Megjegyzés

1. Másolatunk szerint [az eredeti lejegyzésben]: mórici
2. Másolatunkban [az eredeti lejegyzésben] így van – „vezényszó” helyett?

(Kanyaró 2015: 425.)

237. Sajó Pista (Háromszék)
Lelőhely: AKKvár–MsU 2105: 20–21. lap (Rózsa Sándor balladaköre) – Kanyaró Ferenc kézírása.

237.1. A ballada eredeti lejegyzése: MUEKvGyLtár 40. csomag ([Háromszéki népköltési gyűjtemény], 3. ív, e) betűvel jelölt adat, számozatlan lapok.)

1. Az aradi pusztába egy kőcsárda,
Sajó Pista lova ott van elzárva.
Bársony lova oda vagyon megkötve,
Rezes kantár, rezes fék a fejibe fejébe. ||

2. Bársony lova a csárdában megkötve,
Rég nem ett és éhen szomjan nyeritez.
– Ne nyerítezz édes lovam sokáig,
Nem hagylak el koporsóm bezártáig.

3. Korcsmárosné ide halat hozzon kend,
S a mellé czitromos bort készítsen kend
Szolgálóját strázsára állitsa kend.
S ha zsandár jön akkor avizaljon kend. Ezt a versszakot szándékosan kihagyta Kanyaró.

4. A szolgáló beszalada beszalad nagy jedve:
Nézd amott jő 9 zsandár fegyverbe.
Sajó Pista se vette ezt tréfára
Nyerget teszen bársony lova hátára.

5. Sajó Pista bársony lovát nyergeli,
Komisszárus 33 kergeti
Sajó Pista ezt sem veszi tréfára
Felugratott bársony nyergü lovára Bársony lova hátára. ||

6. Reá néz a 33 zsandárra
És kiugrat a moriczi az aradi pusztára
Lova lábo lába meg botlott egy gödörbe
S ott megfogták a zsandárok fektibe fektébe.

7. – Zsandár uram kérem a nagy istenre,
Tekintsen fel a csillagos egekre.
De a zsandár nem hallgatott szavára
Ezen szóra belélőtt a lábába.

8. Mikor Pistát kötözik a kocsiba
Kérdi tőlök tőlük, hol az ő kedves lova
Azt feleli neki zsandár kapitány
– Ne félj Pista, nemjársz többé paripán.

9. – Megizenem az én feleségemnek,
Gondját viselje a ő gyermekeimnek gyermekeinek,
Mind a kettőt iskolába jártassa,
Se bojtárnak se csikkosnak ne aggya.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 749–750.)