Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Patkó Bandi


Gyűjtő: Kallós Zoltán
Gyűjtés ideje: 1969
Gyűjtés helye: Mákófalva
Közlő: Kallós Zoltán
Közlés ideje: 1971
Megjelenés helye: Kallós Zoltán 1971: 431–432/140. sz.

DallamSzöveg

Kis pej lovam térdig járt a sárba,
A gazdája mulat a csárdába,
Arra jár a csendőrök káplárja,
Azt kérdezi: kivan a csárdába?

Feleli a csaplárosné lánya:
Patkó Bandi mulat a csárdába.
Hívja ki hát, csaplárné, egy szóra,
Nem bántjuk mi, csak intjük a jóra.

Patkó Bandi ezt feleli rája:
Fel sem állok száz zsandár szavára,
Fel sem állok, meg sem adom magam,
Hogyha tetszik, vigye el a lovam.

Kis pej lovam nem annyira bánom,
Csak a rávaló szerszámom bánom,
Cifra nyergem s a bugyilárisom,
Abba hever százezer forintom.

Százat adtam ezér’ a csikóér’,
Százat pedig egy szép szőke lányér’,
Százat pedig egy szép szőke lányér’,
Kit nem adnék széles e világér’.

Jó a tréfa, jó a maga helyén,
De bosszant, ha mértéktelenül mén,
Ki megbosszant, legyen az akárki,
Megtanítom keztyűbe dudálni.

De te, kislány, mit húzódol tőlem,
Hiszen én azt nem neked mesélem,
Gyere mellém, eszem a szépséged,
E világér’ nem bántalak téged.


Megjegyzés
Az egyetlen pontról előkerült betyárballadán valamelyes műköltői íz érzik. Hőse talán abból a betyár Patkó családból való,
amelynek két tagja, János és Pista (Sándor) szintén a betyárballadák szereplője.
Solymossy: MNépr.2 III, 115, 126. — Csanádi—Vargyas 544—6.
(Szabó T. Attila jegyzete; Kallós Zoltán 1971: 637.)