Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Panga Pali


Gyűjtő: Koncz János
Gyűjtés ideje: 1895/96. tanév
Gyűjtés helye: Ádámos
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 535-536/333. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

egy ádámosi jövendőmondó asszonySzöveg

1. Pozsony város, ej, de híres város,
Benne lakik híres komisszáros.
Panga Palit hamar elfogatta,
Négy katonát melléje állíta.

2. Panga Pali gyémántgyűrűt hordott,
Grófok, bárók udvarába’ forgott.
Hej, Panga Pali, ugyan mivé lettél?!
Kezedre ily vasat mért szereztél?

3. – Hollómadár szállott ablakomra,
Szomorú hírt hozott a számomra.
Akasztófát faragnak az ácsok:
Nékem szólhat a kopácsolások.

4. Hollómadár, gyászos hollómadár,
Ablakomra többé soha ne szállj.
Szállj inkább a rózsám ablakára:
Mondd, hogy vegyen gyászruhát magára.||

5. Becsületre most nem sokat adnak,
Aki gonosz, nehéz vasat annak,
Nehéz vasat kezére, lábára:
Úgy viszik az utolsó útjára.

6. Után’ megyen barna szeretője,
Könnytől ázik patyolat kendője.
Szeretője csak azt sóhajtozza:
Bárcsak soha ne szerettél volna.Megjegyzés

 Gr. Majláth [!] utolsó országbírónk orgyilkosai közül úgy látszik, inasát, Spangát ismerték legjobban. Meg is énekelték hamarosan vakmerő tettéért. Leghamarább a pesti közvélemény számolt le vele. Ott kelt szárnyra az urat játszó Spanga e rövid szatírája:

Spanga Pált elfogták,
Fel is akasztották.
Nem eszik már Szikszainál rostélyost,
Sem Zrínyinél fehér-fekete habost.

(Kanyaró 2015: 536.)

333. Panga Pali (Ádámos)
 Lelőhely: MUEKvGyLtár 50. csomag. Kanyaró Ferenc kézírása. Ez a változat tulajdonképpen Kanyaró Ferenc 20. század eleji, második másolata Koncz János gyűjtéséről, csakhogy ezúttal ugyanannak a szövegnek a diákgyűjtő által letisztázott másik kéziratát vette alapul. Ezt az 5. versszak hiányzó első sorának pótlásából tudtuk kétséget kizáróan megállapítani: Kanyaró itt is, akárcsak a „dicsőszentmártoni ” változat eredeti lejegyzésébe, beírta a javasolt kiegészítő sort. És mivel ez a sor más-más a két szövegben, egyértelművé teszi, hogy Kanyaró mikor melyik forrást használta. Az ádámosi változat egyúttal jól példázza azt is, hogy Kanyaró csak ott nyúlt a szövegekhez, csak ott módosított rajtuk, ahol valami miatt – főleg ritmikai hibák kiküszöböléséért – közbe kellett avatkoznia. Nem véletlen tehát, hogy a 20. század elején készített második másolatban is ugyanazokon a helyeken változtatott a balladán, mint az 1896-os gyűjteménybe felvett szövegben.

333.1. A ballada eredeti lejegyzése: MUEKvGyLtár 51. csomag. Névtelen diák [Koncz János] kézírása Kanyaró autográf javításaival.

1. Pozsony város hej, de híres város
Benne lakik híres komiszáros.
Panga Palit hamar elfogatta,
Négy katona katonát strázsát melléje állíta.

2. Panga Pali gyémánt gyűrűt hordott,
Grófok, bárók udvarába forgott.
Hej, Panga pali ugyan mivé lettél,
Kezedre ily vasat mért szereztél?

3. Holló madár szállott ablakomra,
Szomorú hírt hozott a számomra.
Akasztófát faragnak az ácsok,
Nekem szólhat a kopácsolások.

4. Holló madár, gyászos holló madár,
Ablakomra többé soha ne szállj.
Szálj inkább a rózsám ablakára,
Mondd, hogy vegyen gyászruhát magára

5. Becsületre most nem sokat adnak [Kanyaró betoldása ez a sor]
Aki gonosz, nehéz vasat annak.
Nekéz[!] vasat kezére, lábára,
Úgy viszik az utolsó útjára.

6. Utan megyen barna szeretője
Könnytől ázik patyolat kendője.
Szeretője csak azt sohajtozza
Bárcsak soha ne szerettél volna.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 795–796.)