Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Omlódi Zsuzsánna


Gyűjtő: Rédiger Ödön
Gyűjtés ideje: 1895/96. tanév
Gyűjtés helye: Szabéd
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 226-228/77. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Dimény Mózesné Szabó Anna, 69 évesSzöveg

I.

1. – Omlódi Zsuzsánna,
Vajon mi az oka,
A te kurta lájbid
Hogy mindétig szűkül?
– Szabó jól nem szabta,
Inas jól nem varrta,
Az annak az oka.

2. – Kocsisim, kocsisim,
Kedves fellejtárim!
Vegyétek, s vigyétek
Omlódi Zsuzsannát
A fővevő helyre!

3. – Kocsisim, kocsisim,
Kedves fellejtárim!
Menjetek s mondjátok
Omlódi Jánosnak,
Hogy jöjjön, hogy jöjjön,
Mert életbe’ nem kap.

II.

1. – Jó napot, jó napot,
Omlódi nagyasszony!
Hol vagyon, hol vagyon
Omlódi Zsuzsánna?
– Elküldtem, elküldtem
A Duna partjára ||
Aranyhalat fogni,
Magát mulatozni.

2. – Jó napot, jó napot,
Te kis halászlegény!
Hol vagyon, hol vagyon
Omlódi Zsuzsánna?
– Nem tudom, nem láttam,
A tegnap még itt járt.

3. – Jó napot, jó napot,
Omlódi nagyasszony!
Hol vagyon, hol vagyon
Omlódi Zsuzsánna?
– Elküldtem, elküldtem
A rózsás kertembe,
Rózsákat vizsgálni,
Magát mulatozni.

4. – Jó napot, jó napot,
Te kis kertészlegény!
Hol vagyon, hol vagyon
Omlódi Zsuzsánna?
– Nem tudom, nem láttam,
A tegnap mind itt járt.

5. – Jó napot, jó napot,
Omlódi nagyasszony!
Hol vagyon, hol vagyon
Omlódi Zsuzsánna? ||
– Mit tűröm, tagadom,
Elküldtem, elküldtem
A fővevő helyre.

6. – Jó napot, jó napot,
Te fővevő hóhér!
Hol vagyon, hol vagyon
Omlódi Zsuzsánna?
– Itt fekszik, itt nyugszik
Omlódi Zsuzsánna!

7. – Véremet vérével
Egy víz árja mossa,
Testemet testével
Egy sírba tegyétek!1Megjegyzés

1. Az előbbinek [Holmodi Zsuzsánna, Szentgerice] édes testvére, de igen sokban eltérő kidolgozással. Szabó Anna 69 éves öregasszony éneke után leírta Rédiger Ödön VII. o. tanuló.

 

77. Omlódi Zsuzsánna (Szabéd)
Lelőhely: EA 2276: 32–34. lap, 16. sz. Kanyaró Ferenc kézírása.
Kanyaró a balladahős családnevét következetesen Omlodinak írta, holott Rédiger Ödön hosszú ó-t írt a második o helyére. A főszövegben a nevet átjavítottuk a Rédiger Ödön által rögzített hosszú ó-s alakra.

77.1. A ballada eredeti lejegyzése Rédiger Ödön kézírásában: MUEKvGyLtár 40. csomag.
[Rédiger Ödön VII. o. t. szabédi gyűjtése, é. n., 10–13. lap] Felső indexben Kanyaró módosításait, alsó indexben a magunk megjegyzéseit közöljük. (A szövegközi számokkal Rédiger Ödön a szavak és szószerkezetek ismétlésére utalt.)

Omlódi Omlodi Zsuzsánna [Kanyaró másolatában végig a név rövid o-s változata szerepel]
Vajjon mi annak [kihagyott szó] az oka
A te kurta lájbit lájbid
Hogy mindétig szűkűl
Szabó jól nem szabta
Inas jól nem varrta
Az annak az oka. ||

Kocsisim Kocsisim
Kedves felejtárim
Vegyétek s vigyétek
Omlódi Zsuzsánnát
Fővévő A fővevőhelyre.

Kocsisim2
Kedves felejtárim
Menjetek s mondjátok
Omlódi Jánosnak
Hogy jüjjen2 Hogy jöjjön, hogy jöjjön
Mert életbe nem kap
Jó napot jó napot Omlódi [Kanyaró másolatában itt kezdődik a II. rész]
nagyasszony. Hol vagyon
hol vagyon Omlódi Zsu-

zsánna. El küldtem2
A Duna partjára
Aranyhalat fogni
Magát mulatozni ||
Jónapot2 te kis halász
legény. Hol vagyon2 Omlódi
Zsuzsánna. Nem tudom
nem láttam a tegnap mind még
itt járt. Jó napot2
Omlódi nagyasszony, Hol va-

gyon2 omlódi Zsuzsánna.
Elküldtem2 a rózsás ker-

tembe, Rózsákat vizsgál-

ni magát mulatozni.
Jónapot jónapot te kis
kertész legény, Hol vagyon2
omlódi Zsuzsánna. Nem
tudam tudom nem láttam a teg-

nap mind itt járt.
Jónapot2 omlódi nagy asszony
Hol vagyon2 omlódi Zsuzsánna ||
Mit türem tagadom
Elküldtem2 a fővevő helyre
Jónapot2 te fővevő hóhér
Hol vagyon2 omlódi Zsuzsánna
Itt fekszik itt nyugszik
omlódi Zsuzsánna.
Véremet vérével egy
víz partja árja mossa, Testemet
testével egy sirba tegyétek.

77.2. Kanyaró Ferenc második másolata a balladáról: MUEKvGyLtár 50. csomag. A ballada utolsó harmada hiányzik. A másolaton nem szerepel sem a gyűjtés helye, sem a gyűjtő neve, sem a gyűjtés éve. A szöveg azonban – jelentéktelen eltérésektől eltekintve (pl. a főhős nevét itt Omlódinak írja Kanyaró) – megegyezik a főszövegben közölt első másolattal.

77.3. A ballada nyomtatásban: KANYARÓ Ferenc–RÉDIGER Ödön–OLOSZ Katalin 2009: 51–53/3. sz. és 132–133/3. sz.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 646-647.)