Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Nem messzi van ide Kismargita


Gyűjtő: Ráduly János
Gyűjtés ideje: 1963-06-19
Gyűjtés helye: Kibéd
Közlő: Ráduly János
Közlés ideje: 1975
Megjelenés helye: Ráduly 1975: 120/98. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Simonfi Elekné Sándor Judit, 61 évesSzöveg

Nem messzi van ide Kismargita,
Körös-körül follya azt a Tisza.
Közepébe egy lebuki csárda,
Ott mulat egy vén betyár bújába.

– Csaplárosné, arra kérem magát,
Állítsa ki strázsára a lányát.
– Édesanyám, a strázsát nem állom,
Amott jönnek a tollas zsandárok.

– Jó estét, te csalfa csaplárosné,
Hát az a szép pej paripa kié?
– Jó bort iszik annak a gazdája,
Most jött ide, nincs egy félórája.

– Küldje ki hát annak a gazdáját,
Vagy jőjön ki, vagy megadja magát.
– Ki se menyek, meg se adom magam,
Kinek tetszik, vigye el a lovam.

Kis pej lovam nem annyira bánom,
Rajta lévő szügyszerszám’ sajnálom.
Rajta nyereg, benne bugyiláris,
Benne vagyon háromezer forint.

Egyet szántam jó édesapámnak,
Másodikot jó édesanyámnak,
Harmadikot egy szép szőke lánynak,
Kit nem adnék szélles e világnak.Megjegyzés

97–99. Nem messzi van ide Kismargita. I–III.

            Seprődi 1912-ben közölte az első változatot Kibédről (Seprődi, 1974: 346; Marosszéki, 1912: 294.). ma is népszerű ballada a faluban, főleg az öregek ismerik. 50–70 évvel ezelőtt lett „divatos nóta”. Munka közben, a mezőn s a fonóban gyakran énekelték. Férfiak és nők egyaránt kedvelték. A fiatalok körében egyre ritkább. „Más nóták járnak” – mondták. Több dallamot is hangszalagra vettem, de romlottak, közölhetetlenek voltak. A Kismargita helységnév következetes szerepeltetése arra utal, hogy a ballada a Dél-Bánságból kerülhetett Erdélybe.

(Ráduly 1975: 184.)