Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Ne sírj, rózsám, ne könnyezz


Gyűjtő: ismeretlen
Gyűjtés ideje: 1860
Gyűjtés helye: ismeretlen
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 518-519/313. sz.
Forrás:

Ürmösi Kálmán énekeskönyvéből


Szöveg

1. Ne sírj, rózsám, ne könnyezz,
Ne sírj, ha tudtodra lesz,
Hogy engem a sír fedez:
Mindnyájunknak sorsa ez!

2. Esztendeje lankadok,
Mint a virág, hervadok.
Érzi szívem, nincsen ír
Számomra más, csak a sír.

3. Itt a holtak mezején
Egy új sírban nyugszom én.
Melyik az én sírom itt,
Sírkeresztem megtanít.

4. Rózsa virít mellette,
Azt a hűség ültette.
Szakíts egyet, s emlékezz,
Hogy éltünknek képe ez.1

5. Mondd meg az ifjúságnak,
Ne higgyen a világnak:
Csalfa volt, és lenni fog.
Isten hozzád, légy boldog.

6. Rám fútt a halál szele:
Ég már húgod kebele;
Csak te, bátyám, nem tudod,
Hogy már haldoklik húgod.

7. Hív szülőim siratnak,
Testvéreim jajgatnak;
Bár még egyszer ajkamat
Nyújthatnám, végcsókomat.

8. Sírom szélén állok már,
Mely sötét öblébe zár:
Elhervadtam, mint a dér. –
Isten hozzád, jó testvér!

9. Ha még e vidékre érsz,
Honunk határiba térsz:
Ne szánd fáradságodat,
Keresd fel a síromat.2Megjegyzés

1. Így is: Hogy énnékem képem ez.

2. Mind az első [szabédi–szentgericei], mind e harmadik változatot több írott dalgyűjteményben (Kolozsvár, Torockó stb.) sikerült feltalálnom, mi e dalok széles elterjedésére mutat.

(Kanyaró 2015: 519.)

313. Ne sírj, rózsám, ne könnyezz (H. n.)
Lelőhely: EA 2276: 344. lap, 271. sz. Kanyaró Ferenc kézírása.
 Kanyaró megjegyzése: „1–6. szak, mint előbb a 3. kivételével”. Kanyaró ezt a megjegyzést a címsort helyettesítő „Ugyanaz más változatban” alá írta, s csak a 6–9. versszakot írta le. A millenniumi gyűjteményben eggyel előbb a sepsikőröspataki változat van, de azt sem írta le teljes egészében Kanyaró, hanem visszautalt a szabédi–szentgericei változatra. Közlésünkben tehát a szabédi–szentgericei változatból másoltuk át a megfelelő strófákat.

313.1. Az ének eredeti feljegyzése Ürmösi Kálmán énekeskönyvében: AKKvár–MsU 1403: 29–30/43. sz. Ürmösi Kálmán kézírása.

Ne sirj a halott testvér sirjánál

1. Ne sirj rozsám ne könnyez
Életünknek képe ez Ne sírj, ha tudtodra lesz
Ne sirj ha tudtodra lesz Hogy engem a sír fedez
Hogy engem a sir fedez. Mindnyájunknak sorsa ez!

2. Esztendeje lankadok
Mint a virág hervadok
Érzi szivem hogy nincs hiv nincsen ír
Számomra már más csak a sir

3. Itt a holtak mezején
Egy uj sirba nyugszom én
Melyik az én sirom itt
Sirkeresztem megtanitt

4. Rozsa virul virít mellette
Ezt a hüség ültette. ||
Hogy énnékem képem ezz[!] Szakíts egyet s emlékezz,
Szakász egyett ’s emlékezz. Hogy életünk képe ez.

5. Mond meg az ifjuságnak
Ne hidjen az világnak
Csalfa volt és lenni fog
Isten hozzád légy boldog

6. Rám fút az halál szele
Ég már hugod kebele
Csak te bátyám nem tudod
Hogy már haldoklik hugod

7. Hiv Szülöim siratnak
Testvéreim jajgatnak
Bár még egyszer ajkamot
Nyujthatnám vég csokomot.

8. Sirom széllén állok már
Mely sötét öblébe zár.
Elhervadtam mint a dér
Isten hozzád jo testvér

9. Ha még e vidékre érsz
S honunk határiba térsz ||
Ne szánd fárádcságodott
Keresd fel a siromot.

313.2. Az ének további másolata (a forrás megjelölése nélkül): AKKvár–MsU 2293: 113–115 lap. Ismeretlen kéz írása.

313.3. Az ének további feljegyzései:
AKKvár–MsU 1155: 23–24. lap (Torockó, 1846)
AKKvár–MsU 1212: 22v–23, 43v–44. lap (Torockó, 1856)
AKKvár–MsU 1235: 37v–38v (H. n., é. n. *Nagy István énekeskönyve)

 A megszokott strófák mellett ez a változat három újabb versszakot is tartalmaz. Az a versszak után, mely a sepsikőröspataki változatban az utolsó, még az alábbiak következnek:

Oh, szép rozsa koszoru
Ne légy Annám szomoru
Mert tsak érted édesem
Vér a’ szivem sebesen.

Sem pompa sem gazdagság
Sem világi méltóság ||
Elnem választ te tölled
Holtig lészek én hived.

A’míg testem porrá tér
S míg eremben egy tsep vér
Holtig érted édesem
Vér a’ szivem sebesen.

AKKvár–MsU 1236: 97–97v (H. n., é. n. )
• AKKvár–MsU 1246/XIII: 197–197v (Szívet gyönyörködtető világi énekek, [Torockó ] 1851)

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 787–790.)