Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Megöltek egy legényt


Gyűjtő: ismeretlen
Gyűjtés ideje: ismeretlen
Gyűjtés helye: Szabéd
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 154-155/9. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ismeretlenSzöveg

1. Megöltek egy legényt
Ötven forintjáért,
A Tiszába bévetették
Szürke kancájáért.

2. Tisza nem szenvedte,
Partjára vetette,
Odament egy hajós legény,
Hajójába vette.

3. Odament az apja,
Kőti, de nem hallja.
Kelj fel, kelj fel, kedves fiam,
Gyere velem haza.

4. Nem kelek, nem kelek,
Mert meg vagyok halva,
Gesztenyeszín göndör hajam
Homlokomra fagyva.

5. Odament az anyja,
Kőti, de nem hallja.
Kelj fel, kelj fel, kedves fiam,
Gyerünk immár haza.

6. Nem kelek, nem kelek,
Mert meg vagyok halva.
Sárga sarkantyús csizmám is
Lábamra van fagyva.

7. Odament rózsája,
Kőti, ezt meghallja.
Kelj fel, kelj fel, kedves rózsám,
Borulj a vállamra.

8. Meghúzatod, rózsám ||
Az egyik harangot?
Meghúzatom, kedves rózsám,
Mind a két harangot.

9. Csináltatsz-e nekem
Fenyőfa koporsót?
Csináltatok, kedves rózsám,
Diófa koporsót.

10. Béhúzatod, rózsám,
Viasszos vászonnal?
Béhúzatom, kedves rózsám,
Bíborral, bársonnyal.

11. Megsiratsz-é rózsám
Egy-két ember előtt?
Megsiratlak, kedves rózsám,
Egész világ előtt.

12. Kikísérsz-e, rózsám,
A pitarajtóig?
Kikísérlek, kedves rózsám,
Örökös hazádig.

13. Vettetsz reám, rózsám,
Egy-két kapa földet?
Vettetek rád, kedves rózsám,
Zöld pázsintos füvet.

14. Nem felejtesz, rózsám,
Bár egy kis ideig?
Nem felejtlek, kedves rózsám,
E földön éltemig.Megjegyzés

Sajátságos, hogy e balladában nem felelt meg a halott az apja s anyja hívására, mert »nem hallja«, s a halott állapotának le-||írását mégis az ő szájába adják, tehát tud beszélni. E következetlenség oka részben az lehet, hogy a kevés, sovány cselekményt akarták a halott szavaival is élénkíteni, vagy ami még hihetőbb, félre értették a (Vadrózsák 212/3. lapján) rokon balladát, melyet ez alföldi ballada szépítésére itt is, bár nem elég ügyesen, fölhasználtak. A halott hagyakozása is itt bővebb és részletezőbb, mint összes társainál. Ennek egyik oka az éneklő öregasszony szokott szószaporítása is lehet.

(Kanyaró 2015: 155-156.)

 

9. Megöltek egy legényt (Szabéd )
Lelőhely: MUEKvGyLtár 50. csomag. (Balladák ívlapokon, letisztázott formában. A ballada
szövege és Kanyaró kommentárja ismeretlen kéz írásában, Kanyaró autográf javításaival. 10–12.
lap.) A ballada gyűjtőjét, a gyűjtés idejét nem ismerjük.
9.1. Kanyaró Ferenc másolata (ceruzával írt piszkozat): MUEKvGyLtár 50. csomag.
Erről készült az előbbi, letisztázott, kiadásra szánt, másolat.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 606.)