Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Megöltek egy legényt


Gyűjtő: ismeretlen
Gyűjtés ideje: 1896 májusa után
Gyűjtés helye: Alsósiménfalva
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 149-150/6. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ismeretlenSzöveg

1. Megöltek egy legényt hatvan forintjáért,
Belévették1 a Tiszába pej paripájáért.
Tisza nem engedte, martjára kivette,¹
Odament a hajós legény, hajójába vette.

2. Odament az anyja, költi, de nem hallja,
Sárga sarkantyús csizmája lábára van fagyva.
Odament az apja, költi, de nem hallja,
Sárga cifra mejjes² bunda vállára van fagyva.

3. Odament galambja, költi, de jól hallja:
– Megmondtam volt, ugyé, rózsám, hogy ne menj a nászba?
– Eltemetsz-e, rózsám, valami hegyekre?
– Eltemetlek, gyönge babám, virágos kertembe.

4. – Csináltatsz-e, rózsám, valami koporsót?
– Csináltatok, gyönge babám, diófa koporsót.
– Kikísérsz-e, rózsám, kapu nyílásáig?
– Kikísérlek, gyönge babám, örökös hazádig.Megjegyzés

1. Kivetette
2. Melles bunda. Málnak felel meg. Pl. rókamálos bunda, rókatorkos mente.

Van még olyan ízléstelen változat is, melyben mind az apa, mind az anya szemére veti
fiának az elkésett bölcsességet: Megmondtam volt, „úgy-é fiam, hogy ne menj a nászba.”
Tehát itt valami lakodalom alkalmával ölhették meg a legényt irigyei – pénzéért és
paripájáért.
(Kanyaró 2015: 150.)

6. Megöltek egy legényt (Alsósiménfalva )
Lelőhely: MUEKvGyLtár 50. csomag [Balladák ívlapokon, letisztázott formában. Ismeretlen
kéz írása, Kanyaró kommentárjával és autográf javításaival, 14. lap]
6.1. A ballada másolata Kanyaró kézírásában (ceruzával írt piszkozat): MUEKvGyLtár
50. csomag.
(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 606.)