Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Marinka


Gyűjtő: Kallós Zoltán
Gyűjtés ideje: 1970
Gyűjtés helye: Bogdánfalva
Közlő: Kallós Zoltán
Közlés ideje: 1971
Megjelenés helye: Kallós Zoltán 1971: 152–153/43. sz.

Szöveg

„Ifiú Rádulj Piéter,
Házaszadjál, fiam!
Vedd el, fiam, vedd el,
’z urak lihányikat!”

„Anyám, iédeszanyám,
Mintsább azt elvegyem,
Hamarább elveszem
Jobbágyom lihányát.

Románúl Marinkát,
Magyarúl Margitkát.”
Ő isz csak elvevé,
Ő isz csak elvevé.

„Románul Marinka,
Magyarul Margitka!
Sz e kiét hálál közül
Melliket választad?

Átallőjenek-e,
Átallőjenek-e?
Estyietől régvelig
Gyortyatartó léssz-e?”

Ő isz megcodorá
Iuszoszvászonval.
Fejinél meggyútá,
Talpig eliégeté.

Eggyiket temeték
’z ótár háta mellyé.
Mászikat temeték
’z ótár eleibe.

Felnőttek, felmentek,
Mennyben ölelkeztek.
Felnőttek, felmentek,
Mennyben ölelkeztek.Megjegyzés

Európa-szerte elterjedt balladatárgy a menyét — idegen származása vagy szegénysége miatt — gyötrő anyós. Főként a moldvai csángó folklórterületről ismert ballada itt közölt két változatának román nevű szereplői is román folklórhatásról bizonykodnak. Magában a balladában egyébként több, magyarban is elterjedt balladamotívum (a hűtlen feleség bosszúból való megégetése, az anyós—meny ellentét, a megesett és az eladott leány balladájának motívuma) ötvöződött egybe.

Domokos, MM.3 287—90. — Domokos—Rajeczky I. 88—90, II. 181—5. Faragó—Jagamas 103—9. Csanádi—Vargyas 449—51. — Vargyas, MB. 47—54. — Ortutay—Kriza. 740—1. Leader 313—7.

(Szabó T. Attila jegyzete; Kallós Zoltán 1971: 629.)