Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Magyarósi Tamás


Gyűjtő: Gálffy Sándor
Gyűjtés ideje: 1862
Gyűjtés helye: Udvarhelyszék
Közlő: Kriza János
Közlés ideje: 2013
Megjelenés helye: Kriza János 2013: 124-125/16. sz.

Szöveg

Honnét házasodol, Magyarósi Tamás?
Én is házasodom, ajh, bé Barassoból –
Vén Vajda Jánosné felnőtt szép leányát.
Vajda Ilonáját.

Hindogál a hintó, sirdogál a leány,
Vissza-visszatekint Magyarósi Tamás:
Mért sirsz, mért keseregsz, jegybeli szép mátkám?
Te tám azt gondolod, hogy énnekem nincsen
Jó tizenkét ökröm, jó vasas szekerem? –
Én azt nem gondolom, jól tudom, hogy vagyon.
Szóval fel-feleli nagyobbik nyoszolyó:
Add ide, add ide, Magyarósi Tamás
Gyönge gyócs ingedet al póka -ruhának! –
Nem adom, nem adom gyönge gyócs ingemet
Al póka-ruhának a beste kurának! –

Hindogál a hintó, sirdogál a leány,
Vissza-visszatekint Magyarósi Tamás:
Mért sirsz, mért keseregsz, jegybeli szép mátkám?
Te tám azt gondolod, hogy énnekem nincsen
Jó csata ménesem, jó esztena juhom?
Én azt nem gondolom, jól tudom hogy vagyon.
Szóval föl-feleli kisebbik nyoszolyó:
Add ide, add ide Magyarosi Tamás,
Selyem sinór öved al póka kötőnek! –
Nem adom, nem adom selyem sinór övem
Al póka kötőnek, a beste kurának.

Kocsisom, kocsisom! forditsd meg a hintót,
S mondd meg az anyjának az ördög adtának,
Ha igy nevelt leányt, így is vegye hasznát.Megjegyzés

Kriza János 1864b (Koszorú) – Kriza János egy feljegyzéséből következtetve Magyarósi Tamás azok közé a balladák közé tartozik, melyeket Gálffy Sándor töredékesen talált meg és utólag kiegészített. (Vö. MTAKK 413: 30) – Ua. in MNGY III. 1882: 14/7. sz. Egy szórendi cserétől eltekintve változtatás nélkül közölte újra Gyulai Pál a balladát, melyről úgy vélekedett, hogy „nem emelkedik föl a tragikai hangulathoz, de a komikaihoz sem száll le, bizonyos közepet tart a kettő között.” (MNGY III. 1882: 427/7. sz.) – Ua. in SZNGY I. 1956: 75–76/35. sz. Szabálytalan szakaszokra tagolt szöveg.

(Olosz Katalin jegyzete; Kriza János 2013: 622.)